Nieuws

< terug

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04-07-2022 471


De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee complementeert de Benelux-samenwerking de ambitieuze Europese agenda, voor een duurzame, economische regio.   

De Benelux biedt een platform om verdere uitwisselingen en projecten te coördineren en kan waar gewenst een pioniersrol spelen binnen het Europese circulaire economie programma. Dit strategische overleg krijgt alvast een vervolg op werkniveau via een uitwisseling over single use plastic en met name de statiegeldsystemen.

Op initiatief en onder Luxemburgs voorzitterschap van dhr. Paul Rasqué, Adviseur van de Luxemburgse Regering, kwamen onder andere voor België: dhr. Pierre Kerkhofs, directeur-generaal Leefmilieu, en dhr. Peter Van Herreweghe, Adviseur-generaal Economische analyses, voor Nederland: mevr. Marieke Spijkerboer, plv. directeur Circulaire economie, voor Noordrijn-Westfalen: dhr. Reinhold Rünker, plv. Afdelingshoofd Economisch beleid en voor Frankrijk: dhr. Vincent Coissard, plv. directeur Circulaire economie, onder gastheerschap van dhr. Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie, samen om overleg te plegen over elkaars doelstellingen om vooruitgang te boeken op het thema van circulaire economie. 

Heel wat onderwerpen passeerden de revue gericht op de positie van de consument binnen circulaire economie met evoluties in het kader van repareerbaarheid, single use plastic, statiegeld en het inbrengen van circulaire economie binnen opleidingen, de manier waarop bedrijven ondersteund zouden kunnen worden, via netwerken, kennisverschaffing, de kansen die innovatie biedt, de mogelijkheden van financiering, maar eveneens de onderliggende interpretatie van de circulaire economie en zijn verwevenheid met het klimaat, indicatoren om de impact, voortgang en doelstellingen te berekenen en vast te leggen en de manier waarop de transitie onthaald en gesteund wordt door de consumenten en bedrijven. 

In de tussentijd kan al gebruik worden gemaakt van het Benelux Klimaatplatform https://climate.benelux.int/ om verder kennis en inspiratie te delen.

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 423

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 575

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 471

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten