Nieuws

< terug

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en prioriteiten

22-09-2022 290


De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in belangrijke rol spelen. Op 22 september kwamen de ministeries van economische zaken van de drie Benelux-landen bijeen om nationale en Europese actuele ontwikkelingen rond mededingingsrecht te bespreken en te verkennen waar Benelux samenwerking meerwaarde kan hebben.

Bijzondere aandacht genoten de nationale implementatie van de Europese “Digital Market Act”, de herziening van de Europese “Horizontal Block Exemption Regulation”, de herziening van verordening 1/2003 en de Europese mededeling betreffende collectieve arbeidsovereenkomsten voor zelfstandigen. Daarnaast werden ook nationale ontwikkelingen en mogelijke mededingingsrechtelijke aspecten van de energiecrisis en de Ukraine-oorlog besproken.

Besloten werd te streven naar een nieuwe bijeenkomst van mededingingsexperts van de ministeries van economische zaken mid 2023. Daarnaast zal op korte termijn een afzonderlijke vergadering over de nationale implementatie van de Europese verordening buitenlandse subsidies georganiseerd worden.

Het overleg van 22 september vormt een vervolg op een overleg tussen mededingingsexperts van de ministeries van economische zaken dat eind 2020 plaatshad. Volgend hierop vonden in 2021 en 2022 verschillende expert-vergaderingen over de Europese verordening buitenlandse subsidies plaats.

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 233

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten