Nieuws

< terug

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16-12-2021 810


Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau.

Benelux Joint declaration, 16 December 2021

© Premier.be

Actueel

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 50

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

European Cyclists’ Federation en Benelux/NRW Werkgroep Fiets komen samen tot vruchtbare ideeën om he...

05 mei 2022 119

Nu het woon-werk weer opstart, neemt de drukte in de stad toe. De toename in het autogebruik zorgt voor drukte op de wegen met files en luchtverontreiniging tot gevolg. Om deze problematiek het hoofd te bieden kwam gisteren de Benelux-Noordrijn-Westfalen Fietswerkgroep bijeen waar ... lees meer

Colloquium "Grensarbeid in Europa: regionale praktijken en realiteiten"

05 mei 2022 148

In het kader van de uitvoering van het jaarplan 2022 neemt het Secretariaat-Generaal deel aan het colloquium "Grensarbeid in Europa: regionale praktijken en realiteiten", dat op 5 en 6 mei in Luxemburg wordt gehouden. Secretaris-generaal de Muyser opende de vergadering in aanwezig... lees meer

meer nieuwsberichten