Nieuws

< terug

Overstromingen: Benelux duidt het belang van grensoverschrijdend samenwerken

26-07-2021 670


De hevige regenval in onze regio blijft voor waterellende zorgen met een enorme catastrofe als gevolg boordevol menselijk leed en materiële ravage. De verwoestende overstromingen zorgden voor talrijke levensreddende interventies van hulpdiensten en noodzakelijke evacuaties van burgers, maar kon jammer genoeg niet voorkomen dat er alsnog dodelijke slachtoffers vielen. Het College van secretarissen-generaal en het voltallige personeel van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie wil nogmaals zijn diep medeleven betuigen aan de getroffen families.

Water en zogenaamde flitsoverstormingen is een hoofdthema binnen het Benelux Klimaatadaptatie beleidsveld. De Benelux-landen zijn door nauw vertakte grensoverschrijdende wateren en waterhuishouding op elkaar aangewezen en zullen in de verschillende klimaatscenario´s afgestemd moeten handelen.

Vandaar dat zowel het Benelux Jaarplan 2021, maar ook de Europese Klimaatadaptatie Strategie van 2021 de lidstaten oproepen om gezamenlijk te werken aan oplossingen en op natuur gebaseerde maatregelen, zoals ontharding of het herinrichten van de waterlopen. De Benelux-regio is erg verstedelijkt en heeft maar beperkte ruimte. Dat maakt de uitdaging wellicht groter, maar urgent, zo maken de klimaatomstandigheden duidelijk. Daarom zullen ook andere sectoren betrokken moeten worden, zoals bijvoorbeeld de infrastructuur/bouwsector en de landbouw. 

Eerder dit jaar wisselden de Benelux-landen hier volop expertise en knowhow over uit en zij zullen inzetten op gezamenlijke projecten. Daarbij kan een virtuele 3D Benelux-kaart verkend worden, die de watersituatie in de regio weergeeft en het effect van de waterspiegelstijging, overstromingen of juist watertekorten verzamelt. Ook zouden richtlijnen voor het bewaken van waterkwaliteit, waterveiligheid en de bevoorradingszekerheid in een grensoverschrijdende context opgesteld kunnen worden.

In het verleden werd samengewerkt en expertise opgebouwd om bijvoorbeeld rivierbeddingen in de Maasvallei (GrensMaas) te verbreden en een aantal dijken, in overleg, op te hogen. Dit resulteerde in veiligere waterlopen.

Verder vereist de huidige situatie een permanente dialoog tussen de crisiscentra om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op nieuwe crisissituaties met een grensoverschrijdende impact door gemeenschappelijke strategieën te ontwikkelen en wederzijdse bijstand te verzekeren, zoals opgenomen in de Benelux-visie 2024. Een grensoverstijgende coördinatie op Benelux-niveau en contacten tussen de crisiscentra rond de overstromingen is een realiteit.

Benelux zal nog intenser op deze grensoverschrijdende thematiek inzetten in het licht van Klimaatadaptatie en de evolutie naar een duurzame regio. 

Rudy Huygelen, adjunct-secretaris-generaal van de Beneluxdeze ongeziene natuurramp die onze drie landen zwaar getroffen heeft toont aan dat internationale samenwerking en zeker op het niveau van de sterk verweven Benelux-landen, met kleine oppervlakte maar lange grenzen cruciaal is voor de toekomst, waarbij de klimatologische omstandigheden nog zullen verslechteren. Het gaat er niet alleen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar ook om ons voor te bereiden op de zeer zware gevolgen ervan voor de mensen en de natuur.

Actueel

Ondertekening van een samenwerkingsprotocol in het kader van crisisbeheer

15 sep. 2021 1235

Op dinsdag 14 september kwam in Brussel het Netwerk van directeuren generaal van Europese Crisiscentra samen. 20 Europese landen hebben er een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit akkoord structureert de doelstellingen en beklemtoont de bereidheid tot meer internationale samenwer... lees meer

Inhulding eerste Beneluxplein in Brussel

14 sep. 2021 137

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, hebben Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel en Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw van de Stad Brussel het eerste Beneluxplein in het Brussels Hoofstedelijk Gewest officieel ingehuldigd samen met Sophie Wilmes, Minister... lees meer

Gaïchel XI: Gezamenlijke verklaring van de Luxemburgse en Belgische regering

01 sep. 2021 220

Op 31 augustus 2021 vond in Luxemburg de 11e gezamenlijke vergadering van de Luxemburgse en belgische regering plaats, onder het gezamenlijke voorzitterschap van de eerste ministers Xavier Bettel en Alexander De Croo. Deze bijeenkomst sluit aan bij de inmiddels goed ingeburgerde tr... lees meer

meer nieuwsberichten