Nieuws

< terug

Stef Blok zit bijeenkomst Benelux Comité van Ministers voor

07-12-2020 555


Op 7 december 2020 kwam het Comité van Ministers van de Benelux Unie bijeen onder het voorzitterschap van Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. België werd vertegenwoordigd door David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en Luxemburg door Jean Asselborn, minister van Buitenlandse en Europese Zaken.

Samen met het College van secretarissen-generaal heeft het Comité van Ministers van de Benelux de in 2020 behaalde resultaten geëvalueerd, gekenmerkt door de COVID-19-pandemiecrisis. Bij de uitvoering van het jaarplan 2020 lag de focus op drie overkoepelende thema’s, te weten de duurzame economische ontwikkeling, de waarborging van grensoverschrijdende veiligheid en de samenwerking met andere regio’s.  Hierbij vormden de belangen van consumenten en bedrijven in de Benelux een belangrijk aandachtspunt. Een Benelux-portaalsite die detailhandelaars met up-to-date informatie ondersteunt om grensoverschrijdend zaken te doen en rechtstreeks bijdraagt aan internationalisering van de sector, zal weldra gelanceerd worden.  Door zijn succes, werd het Benelux-proefproject met de digitale vrachtbrief verlengd en uitgebreid. Dit systeem biedt een echte toegevoegde waarde voor de autoriteiten en zorgt ervoor dat transportondernemers kosten kunnen besparen. Een Benelux-fietsverklaring legde dan weer de focus op het belang een duurzame regio te zijn waarbij landen en steden een leidende rol kunnen spelen.

De ministers toonden zich ook tevreden dat er lessen werden getrokken uit de coronapandemie. Als coördinator en facilitator heeft het Benelux-Secretariaat-Generaal sinds september drie platformen voor dialoog opgezet om te zorgen voor een directe en open overdracht van informatie van en naar alle grensoverschrijdende belanghebbenden. En op initiatief van de Benelux-landen werd een tweede overleg georganiseerd tussen het netwerk van de directeuren-generaal van de Europese crisiscentra over het beheer van de crisis door COVID-19.

De samenwerking tussen de Benelux-landen op vlak van buitenlands beleid bleek het afgelopen jaar onverminderd sterk. Zo waren er ondanks de coronacrisis tal van (digitale) bijeenkomsten op ministerieel niveau en op het niveau van hoge ambtenaren uit de drie landen. De drie ministers van Buitenlandse Zaken kwamen kort na de Amerikaanse verkiezingen ook naar buiten met een gezamenlijke visie op de trans-Atlantische relatie. Daarnaast vond de jaarlijkse Benelux-Top tussen de regeringsleiders en het College dit jaar voor het eerst in digitale vorm plaats.

Nieuw meerjarenplan dat jaarlijkse werkzaamheden stuurt

De ministers hebben tijdens hun bijeenkomst ook de goedkeuring gehecht aan het Benelux-jaarplan 2021 en het meerjarenplan 2021-2024. Ze kwamen overeen dit laatste tweejaarlijks te herbekijken om up-to-date te blijven met nieuwe grensoverschrijdende en Europese ontwikkelingen. Een flexibele Benelux-agenda is meer dan ooit noodzakelijk.

 

Actueel

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

09 dec. 2020 267

Op 9 december 2020 vond het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude plaats. Als gevolg van de Covid-19 pandemie vond deze bijeenkomst dit jaar voor het eerst virtueel plaats. Tijdens deze vergadering, onder voorzitterschap van Alain de Muyser, se... lees meer

De Benelux geeft een impuls aan de samenwerking op het gebied van duurzaam transport

07 dec. 2020 398

De drie lidstaten hebben besloten een gemeenschappelijke dienst voor het opladen van elektrische voertuigen in te stellen: de registratie en de afgifte van unieke identificatiecodes aan exploitanten van laadstations en aanbieders van digitale toegangsdiensten aan burgers. Deze cod... lees meer

Stef Blok zit bijeenkomst Benelux Comité van Ministers voor

07 dec. 2020 555

Op 7 december 2020 kwam het Comité van Ministers van de Benelux Unie bijeen onder het voorzitterschap van Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. België werd vertegenwoordigd door David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Instit... lees meer

meer nieuwsberichten