Nieuws

< terug

Zeven Europese landen simuleren grote elektriciteitscrisis om hun paraatheid te testen

08-06-2022 191


Op 24 mei hebben de landen die lid zijn van het zogenoemde Pentalateraal Energieforum deelgenomen aan de "Black-out 22 oefening", een grote oefening rond een elektriciteitscrisis, om de communicatiestromen tussen de buurlanden te versterken. Het Penta Forum, een regionaal samenwerkingsverband onder leiding van de ministers van Energie van de Benelux (België, Nederland, Luxemburg), Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, stimuleert sinds 2005 de samenwerking op energiegebied binnen Europa. 

Deze simulatieoefening werd door Frankrijk opgezet als een nationale crisisoefening. Alle Franse ministeries waren erbij betrokken, onder coördinatie van het Secretariaat-Generaal voor nationale Defensie en Veiligheid (Directoraat van de eerste Minister). Voor het eerst werd een dergelijke oefening in de elektriciteitssector uitgebreid met andere leden van het Penta Forum. 

Het was de eerste regionale test in het kader van de EU-verordening over risicoparaatheid in de elektriciteitssector en een concreet resultaat van het Memorandum van Overeenstemming dat de zeven landen van het Penta Forum op 1 december 2021 hebben ondertekend. 

Het hoofddoel van de regionale oefening was de doeltreffendheid te testen van de mechanismen om informatie te delen en samen te werken om een elektriciteitscrisis te voorkomen. 

De simulatie vond plaats in Parijs op 24 mei. Deskundigen van de energieautoriteiten, transmissiesysteembeheerders of crisiscentra uit deze zeven landen namen eraan deel. De simulatie had betrekking op tekorten in de energievoorziening ten gevolge van een ernstige en aanhoudende koudegolf in West-Europa, die leidde tot de activering van een plan voor gecontroleerde afschakeling. 

De Penta-landen zullen nu de resultaten bespreken en de opgedane ervaring gebruiken om hun communicatieprotocollen verder te verbeteren, hun veerkracht bij een grote elektriciteitscrisis te vergroten en hun grensoverschrijdende samenwerking en bijstand op te voeren. 

Een dergelijke oefening is een antwoord op de Europese oproep tot meer samenwerking in de energiesector.

English version

 

Actueel

Grensarbeidersbrochures - Uitgave 2022

20 jun. 2022 100

De informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals uit de sector zijn door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties van de drie landen bijgewerkt. Deze brochures zijn bedoeld om de grensoverschrijdende mobiliteit en de... lees meer

Grote hoeveelheden drugs ontdekt in verborgen ruimtes tijdens een grote grensoverschrijdende actie

12 jun. 2022 197

Van donderdag 9 juni tot en met zondag 12 juni 2022 hebben de politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België een grensoverschrijdende actie georganiseerd tegen drugssmokkel en -toerisme. Deze actie kadert in de Hazeldonk-samenwerking. Tijdens deze acties pa... lees meer

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de laatste ontwikkelingen van de samenwerking besproke...

10 jun. 2022 167

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft op 10 juni bij het Benelux Secretariaat-Generaal vergaderd; het was de eerste fysieke bijeenkomst sinds de coronacrisis en alle deelnemers waren hierover verheugd. De vergadering werd voorgezeten door Philippe Schrantz, directeur-genera... lees meer

meer nieuwsberichten