Info Burgers » Nieuws » 50 jaar Benelux-Parlement

50 jaar Benelux-Parlement

11 sep. 2007

Het Benelux-Parlement, voluit de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vierde op 15 juni 2007 in de Philharmonie van Luxemburg zijn vijftigste verjaardag. De overeenkomst tot instelling van deze Beneluxraad werd weliswaar op 5 november 1955 ondertekend maar het Benelux-Parlement kwam pas twee jaar later voor het eerst samen.  

De verjaardagstaart   Deze viering kon rekenen op de aanwezigheid van Z.K.H. de Groothertog van Luxemburg. Naast de voorzitter van het Benelux-Parlement, de heer Negri (Luxemburg), namen ook de heer Asselborn, minister van Buitenlandse Zaken te Luxemburg, de voorzitter van de Baltische Assemblee, mevrouw E. Zommere en de ondervoorzitter van de Noordse Raad, mevrouw B. Brorby, het woord.  

Groothertog Henri omringd door prominenten uit de drie landen  

Tal van gewezen voorzitters en leden van het Benelux-Parlement, alsook een afvaardiging van het Secretariaat-Generaal Benelux, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het Benelux-Gerechtshof woonden deze academische zitting bij.

 

De heer Negri herinnerde in zijn toespraak onder meer aan het rijke gemeenschappelijke verleden van de drie Benelux-landen en stelde dat het vertrouwen in de ruime ideeën van de stichters ook in de toekomst de bovenhand moet halen.

 

Minister Asselborn herinnerde de aanwezigen aan de voorgeschiedenis van het Benelux-verdrag van 1958: de douane-unie in 1944, de Conferentie van Messina in 1955 en het Verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeenschap van 1957. De Benelux moet volgens minister Asselborn de proeftuin van de Europese integratie blijven. Hij besloot zijn toespraak met de woorden van de heer J. Bech, voorzitter van de toenmalige Luxemburgse regering, uitgesproken naar aanleiding van het Verdrag tot instelling van de Benelux op 3 februari 1958 te Den Haag: « Laten we verenigd en solidair zijn ten aanzien van de ons omringende wereld ».  

Minister Asselborn tijdens zijn toespraak    --------------------------------------------