Info Burgers » Nieuws » Aankondiging Conferentie AIR/HEALTH

Aankondiging Conferentie AIR/HEALTH

11 feb. 2022

In het najaar van 2021 hebben de Benelux-landen besloten de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van schone lucht te versterken. Zij ondertekenden de Benelux politieke verklaring waarin het verband tussen schone lucht en gezondheid wordt benadrukt. Als een van de spin-offs van deze verklaring zal op 23 maart 2022 een Benelux-conferentie AIR-HEALTH worden georganiseerd. Deze hybride conferentie is bedoeld om een concrete aanpak te vinden bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. In de voormiddag zal een paneldiscussie plaatsvinden met vertegenwoordigers van de WHO en de EU over de voorgestelde strengere drempelwaarden voor luchtverontreinigende stoffen, alsook over de manier waarop de Benelux-landen tot een gecoördineerd standpunt kunnen komen betreffende de herziening van de EU-Luchtkwaliteit-richtlijnen. De (parallelle) middagsessies zullen worden gehouden met deskundigen op 3 verschillende gebieden: publieke inclusie, houtverbranding en Non Road Mobile Machinery’s.

Zowel de ochtend- als middagsessies kunnen online worden gevolgd en er zal een chat-optie beschikbaar zijn.