Info Burgers » Nieuws » Actief Noordrijn-Westfalen betrekken bij toekomstplannen Benelux

Actief Noordrijn-Westfalen betrekken bij toekomstplannen Benelux

20 jun. 2016

De secretaris-generaal van de Benelux, Jan van Laarhoven en de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hebben samen met een vertegenwoordiger van het Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux Unie, Jean-Louis Thill,  het voorontwerp van gemeenschappelijk werkprogramma 2017-2020 toegelicht aan de vakministeries van Noordrijn-Westfalen.

Sinds 2008 werken de Benelux-landen samen met deze Duitse deelstaat rond prioritaire grensoverschrijdende werkvelden zoals o.a. veiligheid, energie, mobiliteit en leefmilieu.

Het Benelux-secretariaat en het Voorzitterschap willen de Duitse partner actief betrekken bij de toekomstplannen van de Benelux-samenwerking. Dit dient gezien te worden in het verlengde van het bezoek dat  Hannelore Kraft, minister-presidente van Noordrijn-Westfalen, in april bracht aan Luxemburg.

In de voormiddag werd een dialoog aangegaan met de topambtenaren van twaalf ministeries over mogelijke thema’s die aan bod moeten komen in de Benelux-samenwerking na 2017. In de namiddag was er overleg met alle staatssecretarissen onder voorzitterschap van Anja Surmann, vertegenwoordigster van de minister van Europese Zaken.

Begin 2016 startte het Secretariaat-Generaal consultaties op met zijn stakeholders en het publiek over het voorontwerp meerjaarlijks werkprogramma. Binnenkort worden de reacties gebundeld en afgetoetst met de lidstaten voor verder politieke besluitvorming.