Info Burgers » Nieuws » Actiekaart 2011 – Grensoverschrijdende Ruimtelijke Ontwikkeling

Actiekaart 2011 – Grensoverschrijdende Ruimtelijke Ontwikkeling

28 feb. 2012

De Benelux grenscommissies voor de ruimtelijke ordening (VLANED en OOST) hebben een actiekaart ‘Grensoverschrjidende Ruimtelijke ontwikkeling in het Nederlands-Belgisch grensgebied’ ontwikkeld.

Om het grote ontwikkelingspotentieel in het Noordwest-Europese kerngebied nog beter te kunnen benutten, is een nauwere strategische samenwerking en betere afstemming tussen Nederland en België van groot belang. Het gaat hier met name om samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling in elkaars grensgebieden.

De actiekaart brengt de ruimtelijke aspecten en effecten van deze kansen in kaart . Het schetst een globaal beeld van grensoverschrijdend relevante (boven)regionale plannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening van de verschillende partners in het Nederlandse en Belgische grensgebied (en bij Limburg (NL) en Luik ook het aangrenzende Duitse grondgebied).

De actiekaart dient als hulpmiddel voor de beoordelingen van buitenlandse plannen, voor eigen grensoverschrijdend relevante plannen en projecten, alsmede voor bilateraal bestuurlijk overleg in de regio. Daarnaast kan de actiekaart ondersteuning bieden bij de uitwerking van euregionale projecten en vergroot het het bewustzijn over de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking.