Info Burgers » Nieuws » Alain de Muyser aanwezig op eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid

Alain de Muyser aanwezig op eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid

26 sep. 2020

In het Brusselse parlement vond zaterdag de eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid plaats. Doel is iedereen die rond meertaligheid in Brussel werkt, samen te brengen om plannen en ideeën uit te wisselen.  Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux, was eveneens aanwezig want meertaligheid is een thema dat volop speelt binnen de Benelux-samenwerking.

De organisatie van de Dag van de Meertaligheid is een actiepunt uit de visienota van Sven Gatz, de minister voor de Promotie van de Meertaligheid in Brussel. Een nieuwe Brusselse Raad voor de Meertaligheid werd zaterdag plechtig geïnstalleerd. 

Meertaligheid is nauw verbonden met de Benelux-regio, die een grote rijkdom aan diverse (buur)talen kennen. De mensen in de Benelux, en zeker in de vele grensgebieden, leven en werken in een meertalige en interculturele omgeving. Eind vorig jaar bracht het Colloquium Buurtalenonderwijs van de Benelux’ experten, begaan met dit onderwerp, uit ministeries, overheden uit de grensregio’s en vertegenwoordigers van organisaties voor grensoverschrijdende samenwerking samen. 

Tijdens dit colloquium, dat resulteerde in aanbevelingen,  stelde secretaris-generaal Alain de Muyser voor om het thema Meertaligheid en leren van talen op te nemen in het volgende Gemeenschappelijk Werkprogramma 2021-2024 van de Benelux Unie.