Info Burgers » Nieuws » “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

26 aug. 2016

Met dit spreekwoord start het activiteitenverslag 2015 van de Eurometropool RIjsel-Kortrijk-Doornik. De heer Loïc Delhuvenne, de nieuwe directeur van het agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik, had een ontmoeting met de heer Luc Willems, adjunct Secretaris-generaal van de Benelux Unie.  

Arbeidsmobiliteit staat in deze regio hoog op de agenda, met zo'n 32 000 grensarbeiders (27 000 Franse en 5 000 Belgische).  Een goede informatiedoorstroming is voor grenswerkers en bedrijven is belangrijk. Daarbij wordt met veel belangstelling gekeken naar het Benelux-grensportaal.  

Daarnaast werden ook thema's als mobiliteit en energie besproken werd informatie uitgewisseld.  

Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat er kansen zijn voor een nauwere samenwerking tussen de Benelux-landen en de Eurometropool.