Info Burgers » Nieuws » Ambassadeurs geïnformeerd over Benelux-uitdagingen 2012

Ambassadeurs geïnformeerd over Benelux-uitdagingen 2012

09 jan. 2012

Om de diplomatieke vertegenwoordigingen ten volle te betrekken bij de Benelux-werkzaamheden werden de ambassadeurs van de drie lidstaten uitgenodigd op het Secretariaat-Generaal voor een informatiesessie.

Het college van secretarissen-generaal presenteerde de krachtlijnen van het nieuwe jaarplan 2012. Zo werd ingezoomd op de belangrijkste resultaten die door de drie landen dienen te worden gehaald op het vlak van economie, duurzaamheid en veiligheid.

Ook vernamen de ambassadeurs meer over de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-Verdrag en hoe dit een invloed heeft op het dagelijks functioneren van het samenwerkingsverband.