Info Burgers » Nieuws » Antiterroristische opleiding op de Benelux

Antiterroristische opleiding op de Benelux

02 feb. 2012

Radicalisering en zelfs terrorisme zijn voor de moderne Europese samenleving grote uitdagingen geworden.

Het project CoPPRa (Community Policing and Prevention of Radicalisation) is erop gericht hulpmiddelen te ontwikkelen om terreurdaden te voorkomen.

De eerste Europese "train the trainer”-opleiding van het CoPPRa-project vond van 30 januari t.e.m. 3 februari ten kantore van het Secretariaat-Generaal van de Benelux plaats.

Een multidisciplinaire groep van Europese deskundigen heeft dus gedurende vijf dagen een dertigtal toekomstige Belgische, Luxemburgse, Nederlandse, Britse en Ierse opleiders gevormd, zodat dezen dit toch wel heel specifieke onderwerp op hun beurt in hun eigen politieschool kunnen doceren. Waar met dit project uiteindelijk naar wordt gestreefd, is dat op termijn alle eerstelijnspolitieambtenaren in Europa een opleiding krijgen, zodat zij niet alleen signalen van radicalisering binnen hun gemeenschap kunnen detecteren, maar daar ook op de meest gepaste manier op kunnen inspelen.

Gemeenschapsgerichte politiezorg, indicatoren van radicalisering, radicale groeperingen en terroristen van allerhande ideologieën, "lone wolves”, adequate reacties van politiediensten, openheid ten aanzien van de verschillende gemeenschappen … dit zijn de thema’s die tijdens deze opleiding aan bod kwamen.

Deze opleiding – de eerste in een reeks van vijf sessies die in heel Europa worden gehouden (de volgende worden in Sofia, Selm, Riga en Lissabon georganiseerd) – is een waar succes te noemen als wordt afgegaan op het enthousiasme van de deelnemers en de kwaliteitsvolle uitwisseling van ideeën en goede praktijken.

Het CoPPRa-team wenst alle medewerkers van het Secretariaat hartelijk te danken en reikt als blijk daarvan een certificaat van waardering uit aan de Luxemburgse adjunct-secretaris-generaal, A. de Muyser.