Info Burgers » Nieuws » #BDV Benelux-aanbeveling intensifieert fiscale fraudebestrijding in paardensector

#BDV Benelux-aanbeveling intensifieert fiscale fraudebestrijding in paardensector

29 nov. 2016

Onder Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux Unie ondertekende de Luxemburgse minister van Financiën, Pierre Gramegna, een Benelux-aanbeveling over het bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire samenwerking in de paardensector. De Benelux-landen gaan onregelmatigheden in de handel van ‘toppaarden’ een halt toeroepen door meer informatie met elkaar te delen en samen controles uit te voeren. Hiervoor bundelen de fiscale, douane en veterinaire diensten van de  drie landen hun krachten. De ondertekening vond plaats ter gelegenheid van 15 jaar fiscale samenwerking en fraudebestrijding door de Benelux-landen.

Fraudegevoelig

Toppaarden uit de Benelux worden wereldwijd verhandeld en hiermee zijn miljarden euro’s gemoeid. Zo is er veel vraag naar deze paarden in China, India, Japan, Brazilië en het Midden-Oosten.  Twee afgestemde en gelijktijdige controles die samen door de Benelux-landen in deze sector al werden gedaan, brachten fraude-elementen aan het licht, rond btw-ontduiking, maar ook het niet respecteren van douaneformaliteiten of veterinaire voorschriften. Noordrijn-Westfalen en Frankrijk zijn ook aangesloten bij de samenwerking.  

Gegevensuitwisseling en gezamenlijke controles

Dankzij de ondertekening van deze Benelux-aanbeveling,  door de Luxemburgse minister Gramegna,  gaan de landen gegevens over het verkeer van en handel in toppaarden onderling uitwisselen tussen de fiscale, douane en veterinaire diensten. Zo gaan de drie landen onderzoeken hoe ze de databanken van deze diensten structureel aan elkaar kunnen koppelen en een knipperlichtfunctie ingesteld kan worden bij verdachte signalen in deze informatiedeling. Ook bevordert de aanbeveling de grensoverschrijdende samenwerking bij controles op het terrein, om deze gezamenlijk uit te voeren ofwel op elkaar af te stemmen.

Samenwerken met de sector

Daarnaast gaan de landen op basis van de Benelux-aanbeveling overleggen met de paardensector om een optimaal economisch klimaat voor verkeer en handel in paarden te stimuleren. Zo zal een praktische gids voor de sector worden opgesteld met een duidelijk overzicht van de fiscale, veterinaire en douaneregels.

15 jaar Benelux fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

Deze aanbeveling werd ondertekend tijdens de viering van 15 jaar Benelux fiscale samenwerking en fraudebestrijding. Het  is een van de talrijke en actuele projecten in de preventie en bestrijding van fraude, zoals BTW- en accijnsfraude, en fiscale samenwerking, onder andere op administratief vlak. Vaak loopt de Benelux met deze intense samenwerking voorop in Europa en vervult ze een voorbeeldfunctie, waarbij Benelux-projecten Europese projecten worden. De totale opbrengst van de Benelux-acties op vlak van fiscale fraudebestrijding loopt in de miljoenen euro’s.