Info Burgers » Nieuws » #BDV Benelux-dagen in het teken van Veiligheid

#BDV Benelux-dagen in het teken van Veiligheid

17 nov. 2016

Zes dagen focus op verhogen veiligheid van burgers

Van 18 november tot 2 december 2016 organiseert de Benelux diverse events gelinkt aan het thema Veiligheid, één van de prioriteiten van het Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux. De terroristische aanslagen in Parijs en Brussel hebben het veiligheidsvraagstuk immers scherper dan ooit gezet en dit thema blijft hoog op de politieke agenda van de Benelux-samenwerking staan.

De Benelux Unie buigt op meer dan 10 jaar samenwerking van politie, justitie, migratie en crisiscentra. De sterke banden tussen de veiligheidsdiensten en het opgebouwde vertrouwen stellen de drie landen in staat nieuwe stappen voorwaarts te zetten en grenzen en obstakels beter te neutraliseren. De Benelux kan hierin actie ondernemen door deze via verdragen en afspraken vast te leggen. Zo wordt er volop gedacht aan een nieuw Veiligheidsverdrag dat het  bestaande Benelux-Politieverdrag van 2004 zal updaten en uitbreiden.

Het veiligheidsvraagstuk is niet enkel een zorg voor politie en justitie, maar ook bestuurlijke overheden zoals steden, gemeenten, belastingdiensten spelen een belangrijke rol in preventie en detectie van criminele netwerken.

De Benelux is ook actief in de bestrijding van criminele fenomenen. Criminelen zoeken landsgrenzen op om onregelmatigheden te onttrekken aan het zicht van de veiligheidsdiensten. Zo was er recent aandacht voor mensenhandel, met een focus op de zorg voor slachtoffers. ‘Last but not least’ bestrijdt de Benelux al 15 jaar lang fiscale fraude en wordt deze samenwerking verder geïntensifieerd.

Wat staat er op het programma ?

(1) 18 november : Benelux-ministersbijeenkomst over actualisering en uitbreiding Benelux-Politieverdrag (Justitie en Binnenlandse Zaken)

(2) 22 november : Secretaris-generaal Benelux spreekt op Euregio-Maas-Rijn Conferentie over Benelux-acties rond bestuurlijke aanpak van criminaliteit

(3) 28 november : Ondertekening van Benelux-Besluit over grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer, door Luxemburgs Binnenlandminister Dan Kersch.

(4) 29 november : Paneldebat over 15 jaar Benelux fiscale fraudebestrijding en ondertekening door Luxemburgs Financiënminister Gramegna van de Benelux-aanbeveling om fraude in de paardensector een halt te te roepen. 

(5) 30 november : De politie korpschefs van de drie landen houden een Benelux Strategisch Overleg.

(6) 2 december :   Benelux-event over strijd tegen mensenhandel met ondertekening van een Benelux-intentieverklaring door de drie ministers van Justitie.