Info Burgers » Nieuws » #BDV : Benelux presenteert plannen voor een Euregionaal informatie en expertisecentrum

#BDV : Benelux presenteert plannen voor een Euregionaal informatie en expertisecentrum

22 nov. 2016

Welke rol kunnen (lokale) bestuurlijke autoriteiten spelen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit? Het antwoord hierop stond centraal tijdens de conferentie over de bestuurlijke aanpak van criminele motorbendes (OMG/Outlaw Motorcycle Gangs) die op 22 november 2016 in Maastricht plaatsvond.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de stichting Euregio Maas-Rijn, gastheer was de commissaris van de Koning van Nederlands Limburg, Theo Bovens. Sprekers waren onder andere prof. Hans Nelen van de universiteit van Maastricht, prof. Christiane Vaessen uit de regio Aken en Raf Terwingen, burgemeester van het Belgische Maasmechelen. Duidelijke conclusies van de conferentie waren dat er meer behoefte was aan informatie-uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking.

De secretaris-generaal van Benelux, Jan van Laarhoven,  presenteerde de stand van zaken van de Benelux-samenwerking op het gebied van bestuurlijke aanpak. Hoofddoel van deze samenwerking is opvolging te geven aan de JBZ-Raadsconclusies (EU) van juni 2016 en het Benelux-rapport Tackling Crime Together.

Een van de belangrijkste concrete uitkomsten van de Benelux-samenwerking is de geplande oprichting van een grensoverschrijdend informatie en expertisecentrum in de Euregio Maas-Rijn, naar analogie van de Nederlandse regionale informatie en expertise centra. Het centrum zal de eerste zijn in zijn soort en moet een spilfunctie vervullen in de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De focus is gericht op criminaliteit gerelateerd aan OMG. Het centrum moet tevens als laboratorium dienen voor toekomstige multi agency samenwerking. Tot slot moet het input opleveren voor een eventuele toekomstige aanpassing of uitbreiding van het EU-instrumentarium voor informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.