Info Burgers » Nieuws » #BDV: Grensoverschrijdend vervoer met ambulance en SAMU/MUG alsook orgaantransport tussen België en Luxemburg voortaan gemakkelijker dankzij Benelux-besluit

#BDV: Grensoverschrijdend vervoer met ambulance en SAMU/MUG alsook orgaantransport tussen België en Luxemburg voortaan gemakkelijker dankzij Benelux-besluit

28 nov. 2016

Onder Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux Unie ondertekende de Luxemburgse minister van Binnenlandse Zaken, de heer Dan Kersch, een Benelux-besluit dat grensoverschrijdend spoedeisend vervoer met ambulance en SAMU/MUG alsook orgaantransport tussen België en Luxemburg voortaan vergemakkelijkt. Hierdoor kunnen ten behoeve van de patiënt dringende geneeskundige interventies sneller worden uitgevoerd en kunnen de vervoersomstandigheden voor orgaantransport worden geoptimaliseerd. Ook biedt deze regeling juridische zekerheid voor het ambulance- en het SAMU/MUG-personeel.

Uitbreiding bestaand Benelux-besluit

Luxemburgs Binnenlandminister Kersch ondertekende vandaag een besluit waardoor de Benelux-beslissing van 2012, die reeds een regeling voor spoedeisend geneeskundig vervoer bevatte, wordt uitgebreid. Met dit nieuwe besluit worden ook knelpunten in verband met het rijbewijs dat vereist is voor het besturen van een ambulance over de grens, weggewerkt voor gevallen waarop de Benelux-beslissing uit 2012 niet van toepassing is. Voortaan volstaat rijbewijs B om ongehinderd een Luxemburgse ambulance in België te besturen. Op grond van dit nieuwe besluit kunnen voertuigen die organen, transplantatieteams of transplantatiepatiënten mogen vervoeren, bij het overschrijden van de Belgisch-Luxemburgse grens tevens blijven gebruikmaken van hun voorrang verlenende licht- en geluidssignalen.  

Rechtstreeks effect voor de patiënt

Voor Belgen en Luxemburgers die in de grensstreek wonen, is het van levensbelang om constant te kunnen rekenen op spoedeisend geneeskundig vervoer dat snel en efficiënt verloopt. Dit geldt zowel voor dringend ambulancevervoer als voor orgaantransport, dat onder zeer strikte veiligheids- en kwaliteitsvoorwaarden moet plaatsvinden. 

Met dit Benelux-besluit worden de interventietijden voor orgaantransplantatie ingekort en de vervoersomstandigheden geoptimaliseerd. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de patiënt die vaak dringend op orgaantransplantatie wacht en zich vaak in een levensbedreigende situatie bevindt. Dit besluit zorgt eveneens voor een betere juridische bescherming van het personeel aan boord van prioritaire voertuigen.    

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Deze ontwikkeling kadert binnen één van de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie: de veiligheid van personen verhogen en bestaande barrières wegwerken en grensoverschrijdende gezondheidszorg ten bate van alle burgers vergemakkelijken.