Info Burgers » Nieuws » #BDV Strategisch overleg tussen de Benelux-politiechefs – een balans!

#BDV Strategisch overleg tussen de Benelux-politiechefs – een balans!

30 nov. 2016

Veiligheid is een belangrijk element in de samenwerking tussen de Benelux-landen. De verantwoordelijken van de drie landen realiseerden dit al  vroeg. Het idee kreeg vorm in 2004 met de ondertekening van het Benelux Politie-Verdrag. 

Het Strategische overleg ‘Politie’ is de hoogste autoriteit van de politiële samenwerking tussen de drie landen. Hierbij worden  diverse fora die de samenwerking tussen de buren vorm geven beheert en er wordt gesproken over de aanpak, procedures en politietechnieken. 

Philippe Schrantz, directeur-generaal van de groothertogelijke politie is voorzitter van deze groep in 2016, onder het Luxemburgse Voorzitterschap van de Benelux. Zijn Belgische collega, Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de Belgische federale politie en Hans Vissers, politiechef Zeeland-West-Brabant West-Brabant en Nederlandse portefeuillehouder, zijn ook leden van deze instantie wiens voorzitterschap roteert. Nederland zal voorzitter zijn in 2017. 

Op 18 november verklaarden de ministers van Justitie en Binnenlandse Veiligheid hun voornemen om de bepalingen van het Benelux-Verdrag over politiële grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren, in het bijzonder op gebied van bevoegdheden , uitwisseling van informatie, grensoverschrijdend onderzoek en achtervolging. 

Het Strategische overleg ‘Politie’ kwam voor de tweede keer bijeen dit jaar in Brussel. In het kader van de ministeriële verklaring van 18 november hebben de politiechefs akte genomen dat de buren-overlegstructuren in de Belgisch-Nederlandse grens nu officieel gereactiveerd werden. 

De groep richtte zich verder op de aanbevelingen van een studiebijeenkomst van experten die elkaar dit jaar in februari ontmoetten over de vroegtijdige waarschuwing van radicalisme in het grensgebied. Zij pleiten voor het delen van informatie over mensen die radicaliseren , een gemeenschappelijke analytische benadering en tenslotte het delen van goede praktijken. 

In het algemeen zijn gedurende het ganse jaar de terroristische dreiging, de nood aan effectieve preventie en de doeltreffende bestrijding van dit internationaal onheil van invloed geweest op de discussies en het overleg tussen de hoge vertegenwoordigers van de politie van de drie landen. 

Uiteindelijk werd besloten om een ​​Benelux-conferentie over de bestrijding van cybercriminaliteit in het voorjaar van 2017 onder Nederlands Voorzitterschap te organiseren.