Info Burgers » Nieuws » Belasting- en douanediensten bespreken de uitdagingen van e-commerce in de Benelux

Belasting- en douanediensten bespreken de uitdagingen van e-commerce in de Benelux

18 jan. 2021

Uit een in 2016 door de Europese Commissie gehouden enquête over het aantal personen dat in 2015 online een dienst of goederen had gekocht, bleek dat in Luxemburg 80%, in Nederland 76% en in België 64% van de bevolking ten minste één keer gebruik heeft gemaakt van een online aanbod.

Sindsdien wint e-commerce jaar na jaar aan belang en vooral met de lockdown in 2020 zijn de cijfers in absolute waarden fors gestegen. Als voorbeeld kan een bedrijf worden opgevoerd dat online brillen verkoopt en dat in 2018 in de EU een omzet had van 60 miljoen euro en naar schatting goed was voor circa 12 miljoen euro aan niet-geïnde btw als gevolg van valse aangiften. 

Tegen deze achtergrond en in het kader van de Benelux-samenwerking hebben de douane- en belastingdiensten van de drie landen op 18 januari 2021 deelgenomen aan een studiedag over e-commerce en de uitdagingen ervan. Tijdens deze virtuele bijeenkomst, onder leiding van de secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, konden de Benelux-delegaties uitvoerig van gedachten wisselen over concrete importcasussen, de typologie van B2B- (business to business) en B2C- (business to consumer) handelaren, de rol van de verschillende partijen bij de douaneaangifte en de nationale wijzigingen met het oog op de hervorming van de btw-regels voor internetverkopen die vanaf 1 juli 2021 van toepassing zal zijn. 

Wat de onlineaankopen bij buiten de EU gevestigde handelaren betreft, voorziet de btw-wetgeving tot 30 juni 2021 namelijk in btw-vrijstelling voor ingevoerde goederen, met uitzondering van alcoholhoudende producten, parfum en toiletwater, op voorwaarde dat de totale waarde niet meer dan 22 € bedraagt. Deze mogelijkheid tot vrijstelling lijkt sommigen ertoe te hebben aangezet fraude te plegen en stelselmatig valse aangiften te doen om deze drempel van 22 € niet te overschrijden.

Om deze situatie te verhelpen heeft de Europese Unie bijgevolg besloten het drempelbedrag van 22 € af te schaffen en dus met ingang van 1 juli 2021 btw te heffen op alle ingevoerde B2C-goederen.