Info Burgers » Nieuws » België en Nederland leiden samen politie op voor grensoverschrijdende dringende interventies

België en Nederland leiden samen politie op voor grensoverschrijdende dringende interventies

23 nov. 2015

Eerste Train the Trainerscursus ‘ Zonder zorgen de grens over’ gestart

Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie,  werden in het Commissariaat van de Politiezone Maldegem (BE) 10 cursisten uit België en Nederland samen opgeleid om goed geïnformeerd  niet geplande interventies te kunnen uitvoeren over de landsgrens heen. Het was de eerste keer dat zulk een cursus ‘ Zonder zorgen de grens over’ plaats vond volgens het principe ‘train the trainers’. Deze cursisten zullen nu hun opgedane kennis en vaardigheden doorgeven aan politiemensen actief in het grensgebied  tussen de twee landen.

Benelux-politiesamenwerking

Dankzij het Benelux-Politieverdrag uit 2004 is een dagelijkse operationele samenwerking tussen de politiediensten van de Benelux-landen een realiteit. Door dit verdrag kunnen politieambtenaren uit de Benelux in de drie landen verdachten achtervolgen, controleren en observeren.  

Er vinden regelmatig gemeenschappelijke acties en oefeningen plaats ,  materieel wordt uitgewisseld en politiediensten  ondersteunen elkaar bij belangrijke manifestaties.

Zo wordt steeds meer ervaring opgedaan, leren Benelux-politiemensen elkaar steeds beter kennen en ontstaat een klimaat van wederzijds vertrouwen op het terrein.

Train the Trainers

Vandaag werden in Maldegem 10 opleiders ( 6 Belgische en 4 Nederlandse politiemensen) bijgeschoold in kennis en vaardigheden om bij niet geplande interventies vlot de grens over te kunnen. Vaak zijn dit tussenkomsten met een hoog spoedeisend karakter waar men snel en efficiënt beslissingen moet kunnen maken om de veiligheid te waarborgen. Het is daarom essentieel dat men weet wat kan en niet eenmaal men de grens over moet.

Deze cursus zorgt ervoor  dat eerstelijnspolitiemensen actief in de grensregio’s bij niet geplande interventies weter onder welke omstandigheden ze de grens over kunnen, wat de te volgen radio-procedure is en wat  hun bevoegdheden zijn in het partnerland. Zo kunnen operaties, ook als ze niet vooraf zijn gepland,  goed afgestemd en gecoördineerd tussen de twee landen verlopen.

De opleiding van één dag bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Eerst werden de cursisten wegwijs gemaakt in de bevoegdheden van politiemensen in Nederland en België en vervolgens werd de opgedane kennis toegepast op een aantal praktijkgevallen.

Op 1 december zal een nieuwe opleidingssessie doorgaan in het Politie Opleidingscentrum Essendonk in Breda. Daar zullen de opleiders voor de eerste keer  hun kennis kunnen doceren aan gemengde Belgisch Nederlandse groep cursisten uit de grenszones. In 2016 wordt deze opleiding dan grens breed uitgerold. Ook de grensstreek met Luxemburg komt aan bod.