Info Burgers » Nieuws » België nieuwe voorzitter van de Benelux Unie

België nieuwe voorzitter van de Benelux Unie

21 jan. 2015

"Samen gewelddadig radicalisme en terrorisme voorkomen en bestrijden"

‘We gaan een ambitieus jaar als voorzitter van de Benelux Unie tegemoet, waarin de focus gelegd zal worden op drie prioriteiten: Veiligheid, Duurzame Mobiliteit en Energie. Vooral het thema Veiligheid waarbinnen de landen intenser willen samenwerken in het voorkomen en bestrijden van gewelddadig radicalisme en terrorisme, is een belangrijk onderwerp uit het Benelux-jaarplan 2015.’ Dit zeiminister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders als nieuwe Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers vandaag in Brussel tijdens de start van het Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie. Vertegenwoordigers van zijn ambtsgenoten Bert Koenders (Nederland) en Jean Asselborn (Luxemburg) waren hierbij aanwezig. België neemt de fakkel over van Nederland.

Voor minister Reynders biedt de Benelux het ideale kader om een intensievere samenwerking tussen de bevoegde diensten rond preventie en bestrijding van radicalisme te verkennen. "De Benelux kan hierbij haar proeftuinfunctie richting Europa ten volle waarmaken maar ook desgevallend aanvullend werken op mogelijke nieuwe Europese initiatieven". Hij verwees daarbij naar de problematiek van de terugkerende Syriëstrijders. " Wij moeten samen met de Benelux-landen bekijken hoe we onderling meer en sneller informatie hierover kunnen uitwisselen tussen de betrokken diensten om zo proactief problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld door mogelijkheden te onderzoeken om wederzijdse toegang tot elkaars databanken te geven" zei de minister in zijn openingstoespraak.

Naast het Veiligheidsaspect zet de Benelux volop in om oplossingen te bieden voor praktische problemen waarmee burgers en bedrijven worden geconfronteerd. " Zo zullen we werken aan Benelux-besluiten om elkaars diploma’s automatisch te erkennen en als het ware één Benelux-onderwijsruimte te creëren" zei de minister. Ook zal duurzame mobiliteit gestimuleerd worden door de technische toelatingskeuring van elektrische voertuigen in de Benelux-landen wederzijds te erkennen. Maar ook de noden uit het bedrijfsleven worden aanhoord. Volgens Reynders zal het in 2015 mogelijk worden gemaakt dat langere en zwaardere vrachtwagens de grens over mogen, wat een economisch voordeel oplevert voor Benelux-bedrijven, en waarmee wordt vooruit gelopen binnen Europa. Het Europees verdrag maakt immers mogelijk dat de Benelux-landen in het realiseren van de interne markt verder gaan dan de rest van de EU. " Zulke initiatieven dragen er rechtstreeks toe bij om onze regio in de logistieke wereldtop te houden" voegde Reynders hier nog aan toe. Ook werd er aangekondigd dat in april de premiers van de Benelux-landen bijeen komen voor een Benelux-Top, waar zij onder meer acties zullen aankondigen om de interne markt voor detailhandel te versterken.

Verder zei de nieuwe voorzitter van het Benelux Comité van Ministers dat Energie mag rekenen op prioritaire belangstelling. "Het garanderen voor iedereen en op elk ogenblik van een energievoorziening die betaalbaar is blijft ook tijdens het Belgische Voorzitterschap een belangrijke uitdaging." De organisatie van een ‘Week van de Energie’ die de 10-jarige samenwerking op het gebied van energie binnen de Benelux in de schijnwerpers zet, moet de bouwstenen leveren voor toekomstige acties.

Tijdens de bijeenkomst in Brussel werd door de drie landen ook een verdrag ondertekend om het Benelux-parlement te moderniseren. Voortaan heet het officieel de Benelux Interparlementaire Assemblee. Mevrouw Maya Detiège is hiervan de voorzitter voor twee jaar.