Info Burgers » Nieuws » Belgisch voorzitterschap wil Benelux-energie-expertise maximaal inzetten voor de transitie naar een duurzaam en efficiënt energiebeleid

Belgisch voorzitterschap wil Benelux-energie-expertise maximaal inzetten voor de transitie naar een duurzaam en efficiënt energiebeleid

05 feb. 2015

Lancering van het Benelux Energie Expertise Netwerk

Voorafgaand aan het topoverleg tussen de regeringen van België en Luxemburg heeft Belgisch federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en huidig voorzitster van het Benelux-energieoverleg, Marie Christine Marghem, vandaag het startschot gegeven voor de oprichting van een Benelux Energie Expertise Netwerk. De lancering vond plaats in aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur, een vertegenwoordiger van Luxemburg, Belgische federale en gewestelijke vertegenwoordigers en van leden van het netwerk.

Het Benelux Energie Expertise Netwerk is een interdisciplinair kennis- en expertisenetwerk dat de kennisstructuren uit de drie lidstaten voorstelt en promoot, en onderlinge contacten tussen de betrokken actoren en organisaties faciliteert. Zo kan het netwerk een rol van betekenis spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening binnen de Benelux en er de kennispolen verstevigen.

Marie Christine Marghem: "De jongste jaren zijn in de Benelux verschillende initiatieven ontstaan in het kader van de energietransitie, onder meer op het vlak van onderzoek, onderwijs en innovatie. Kennisinstellingen zijn niet altijd op de hoogte van gelijkaardige activiteiten opgezet door hun collega’s net over de grens. Met dit netwerk willen we daarom de transparantie vergroten en de Benelux-actoren stimuleren om samen te werken en de krachten te bundelen".

Een 40-tal instellingen hebben zich al aangemeld voor het netwerk, dat gecoördineerd zal worden door het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Het gaat onder meer om  EnergyVille  en TWEED uit België, LIST (voormalig Tudor) en MyEnergy uit Luxemburg  en tot slot TNO en Energy Vally uit Nederland ( voor een volledig overzicht, zie bijgevoegde fact sheet). EnergyVille bestaat uit een samenwerking van KU Leuven, VITO en imec en beoogt het onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.  Het Waalse TWEED (Technologie Wallonne Energie – Environnement et Développement durable) verenigt een honderdtal bedrijven actief in de sector van de duurzame ontwikkeling.

Het netwerk zal zowel een digitaal als een fysiek platform bieden voor projecten en samenwerkingsverbanden, die zullen bijdragen aan de Benelux-energietransitie naar een duurzame en efficiënte energievoorziening. In juni zal een conferentie georganiseerd worden met alle leden van het netwerk, waar de actuele thema’s besproken zullen worden. 

Luc Willems (adjunct-secretaris-generaal van de Benelux) : "Dit netwerk vormt een nieuwe etappe in de Benelux- samenwerking. Het interactief platform waarin de knapste koppen van de Benelux op het vlak van de energietransitie verenigd zijn, zal zonder twijfel zorgen voor een beter begrip van hoe we hernieuwbare energie efficiënter kunnen inzetten, bijvoorbeeld door onze resources te poolen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat vrij snel, behalve kennisinstellingen en clusters, ook individuele Benelux-bedrijven zullen samenwerken. Op termijn kan het Benelux-netwerk model staan voor een nieuw energiesysteem in Europa."

Meer info op:

https://www.benelux.int/nl/kernthemas/energie/hernieuwbare-energie/fact-sheet