Info Burgers » Nieuws » Belgische diplomaten geven feedback op Benelux-Groenboek.

Belgische diplomaten geven feedback op Benelux-Groenboek.

19 mrt. 2012

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux is sinds februari gestart met besprekingen rond het Benelux-Groenboek. Hiervoor worden stakeholders geconsulteerd om mee na te denken over de toekomstige acties voor het werkprogramma 2013-1016. Vandaag kwamen vertegenwoordigers van de  Belgische diplomatie aan bod.

Leden van de permanente vertegenwoordiging van België bij de EU en verschillende directeuren van de FOD Buitenlandse Zaken gaven elk vanuit hun expertisedomein feedback op het Groenboek.

Thema’s die zowel op Europees als nationaal vlak een belangrijke rol zullen gaan spelen kwamen zo aan bod binnen de discussie.

Het Benelux-secretariaat zal de verschillende ideeën  die naar voor kwamen bundelen om ze mee te nemen in het vervolgtraject rond het Groenboek. Eind mei worden de consultatiegespreken met de verschillende stakeholders binnen en buiten de Benelux afgerond.