Info Burgers » Nieuws » Belgische en Luxemburgse ambulances mogen hulp bieden over de grens

Belgische en Luxemburgse ambulances mogen hulp bieden over de grens

27 jul. 2012

BRUSSEL|27 juli 2012 - Zieken en gewonden in België kunnen in een Luxemburgse ambulance vervoerd worden voor een spoedrit naar het dichts bijzijnde ziekenhuis. Ook Belgische ambulances kunnen incidenteel in de Luxemburgse grensstreek patiënten vervoeren met een spoedeisend karakter.

Met deze nieuwe Benelux-regeling worden zieken en gewonden in de grensstreek tussen België en Luxemburg beter en sneller geholpen. Nu moet een slachtoffer soms langer wachten op een ambulance uit bijvoorbeeld België, terwijl die vanuit Luxemburg sneller ter plaatse had kunnen zijn omwille van de afstand . De telefooncentrales van de spoeddiensten krijgen, in het belang van de patiënt, voortaan de keuze dankzij dit besluit van de Benelux-Unie, waarin België, Nederland en Luxemburg formeel samenwerken.

Doordat alle organisatorische en wettelijke obstakels met deze Benelux-beslissing worden weggewerkt,  wordt de verleende zorg voortaan primair afgestemd op de behoefte van de patiënt en niet meer belemmert door landsgrenzen. De grensoverschrijdende spoedeisende geneeskundige hulpverlening tussen Luxemburg en België wordt zo op snelle, doeltreffende en efficiënte wijze georganiseerd.

Deze nieuwe Belgisch-Luxemburgse regeling, die binnenkort in werking zal treden,  is geïnspireerd op overeenkomsten die België al had gesloten met Nederland.

U treft de Benelux-beschikking aan als bijlage