Info Burgers » Nieuws » Belgische en Nederlandse stagiair diplomaten volgen samen opleiding

Belgische en Nederlandse stagiair diplomaten volgen samen opleiding

07 apr. 2016

Op het Secretariaat-Generaal van de Benelux namen 29 Nederlandse en 44 Belgische stagiair diplomaten samen deel aan een opleidingssessie. De diplomaten ‘in opleiding’ van beide landen volgden samen workshops.

In kleine groepen kregen ze een toelichting van Benelux-beleidsmedewerkers over onderwerpen die spelen binnen de Benelux-samenwerking. Ze kozen twee van de 8 workshops waarin naast het kennis aspect ook ruimte was voor discussie en overleg.

Acht actuele thema’s in Workshops

In een workshop over ‘Transport en Logistiek’ werd gekeken naar welke Benelux-initiatieven ondernemingen goedkoper, sneller en efficiënter laten werken. Een andere werkgroep besprak het thema veiligheid waarbij de focus lag op de operationele samenwerking zoals de gezamenlijke politiecontroles en inzet van elkaars verbindingsofficieren. Een ander thema onderstreepte het belang van een goede en vooraf gekende communicatielijn tussen de landen in geval van rampen of crisissen.  Ook was er een workshop geweid aan de regionale energiesamenwerking waarbij de Benelux-landen samen met ander partners vorm geven aan de creatie van een Europese Energie Unie. Verder kwam in een groep de vervolmaking van de interne markt aan bod die de economische samenwerking tussen de landen stimuleert op vlak van o.a. banen en groei. Een zesde workshop ging dieper in op de arbeidsmobiliteit tussen de buurlanden, waarbij Benelux-acties aan bod kwamen die het voor burgers gemakkelijker maken een baan te vinden over de grens. Ook kwamen de stagiairs te weten hoe dankzij overleg op Benelux-niveau de implementatie van EU-regelgeving zonder negatieve grensoverschrijdende gevolgen kan verlopen. Tenslotte werd in workshop nummer acht de Benelux-expertise rond de gezamenlijke aanpak van fiscale en sociale fraudebestrijding gedeeld.

Stimuleren van netwerk

Het doel van deze gezamenlijke opleiding was  toekomstige diplomaten van informatie te voorzien die nuttig is voor hun verdere internationale carrière. Ze kregen inzicht in wat speelt tussen de buurlanden en leren hoe de Benelux-ervaring kan bijdragen aan ontwikkelingen in EU-verband. Door de stagiairs tijdens hun opleiding met elkaar in contact te brengen, wordt een netwerk gecreëerd wat een stimulans vormt voor de steeds intensere samenwerking tussen de diplomatieke posten van de drie landen.

Huidige diplomatieke samenwerking

De Benelux-landen werken momenteel al samen op diplomatiek vlak in het buitenland. Een efficiëntiewinst wordt bereikt doordat België en Nederland in momenteel 3 landen hetzelfde gebouw delen en er in Brussel/Den Haag en Albanië een uitwisseling is van Nederlandse en Belgische diplomaten. Verder vertegenwoordigt België in 54 landen Luxemburg en in 9 landen Nederland dat op zijn beurt in 19 landen de Belgische belangen behartigt.

Bekijk hier Video