Info Burgers » Nieuws » Belgische en Nederlandse transportinspecteurs controleren samen de veiligheid van vrachtwagens

Belgische en Nederlandse transportinspecteurs controleren samen de veiligheid van vrachtwagens

27 apr. 2011

De Belgische controledienst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft samen met de Nederlandse controledienst van Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) op woensdag 27 april 2011 in de voormiddag, een gezamenlijke controle uitgevoerd op de veiligheid van vrachtwagens. Tijdens deze actie werd enerzijds het respecteren van de rij- en rusttijden van chauffeurs gecontroleerd (tachograaffraude) en anderzijds het overladen van de voertuigen. De voertuigen werden eveneens aan een grondige technische check-up onderworpen.

Aan de grensovergang in Zelzate werd een statische controle georganiseerd. Vier Belgische en twee Nederlandse controleurs controleren samen vrachtwagens op inbreuken. Aan de grensovergang op de E-19 in Meer en Hazeldonk werkte men met interceptie. Belgische en Nederlandse interceptievoertuigen (4 Belgische en 4 Nederlandse controleurs) hebben er vrachtwagens afgeleid naar parkings om daar de controles uit te voeren.

Deze gemengde en grensoverschrijdende samenwerking tussen Belgische en Nederlandse controleurs gebeurde in Benelux-verband. Dezelfde controle staat overigens ook gepland in mei op de grensovergang tussen België en Luxemburg.

De samenwerking in het kader van de Benelux is een geslaagde wisselwerking tussen buurlanden. Het geeft een mooi voorbeeld dat hopelijk navolging krijgt doorheen de Europese Unie om samen de strijd te leveren voor veiligere wegen.

Hieronder vindt u de resultaten van de controles van vandaag :

Resultaten in Meer

Er werden 15 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. De controle werd telkens door een Belgische en een Nederlandse controleur (samen) uitgevoerd, afwisselend op Belgisch en op Nederlands grondgebied.

Volgende overtredingen werden vastgesteld:

2 overtredingen op rij- en rusttijden (samen €1120) 1 overtreding op de technische controle van het voertuig (€ 400) 1 overtreding op het gebruik van meerdere tachograafschijven op de zelfde dag (€ 1200)

Resultaten in Zelzate

Het betrof hier een statische controle. Ook hier werden de voertuigen (23 vrachtwagens en 2 autocars) telkens door een Belgische en een Nederlandse controleur aan een inspectie onderworpen, afwisselend op Belgisch en op Nederlands grondgebied. Er werd hier één overtreding vastgesteld, nl. het ontbreken van de noodzakelijke tachograafschijven (€600).