Info Burgers » Nieuws » Belgische politie aanwezig op Koninginnedag

Belgische politie aanwezig op Koninginnedag

26 apr. 2011

BRUSSEL, 26/04/2011.– Op zaterdag 30 april wordt in Nederland Koninginnedag gevierd, een gigantisch volksfeest waarbij alle Nederlanders samen met de koninklijke familie feestvieren. Om de feestelijkheden vlot te laten verlopen, heeft de Nederlandse politie steun gevraagd aan de Belgische collega’s. De federale en lokale politie zal met 45 politieambtenaren aanwezig zijn.   Deze gelegenheid geeft de politie van beide landen opnieuw een unieke kans om bij elkaar in te kijken en te leren van ieders aanpak van grootschalige gebeurtenissen.

Belgische landgenoten vieren mee

De Nederlandse Koningin Beatrix en de leden van de Nederlandse Koninklijke familie vieren op zaterdag 30 april de Koninginnedag mee in de Nederlandse provincie Limburg. Ze bezoeken er de gemeenten Thorn (Maasgouw) en Weert. Aangezien deze gemeenten beidengrensgemeenten zijn, worden ook vele Belgische landgenoten op de feestelijkheden verwacht.

Om de veiligheid van het hele feestgebeuren te vrijwaren, worden ruim 1.400 Nederlandse politieambtenaren ingezet. Zij zullen in hun taken bijgestaan worden door de Belgische politie, samengesteld uit politieambtenaren van het Interventiekorps Gent (federale politie) en van de politiezone Gent (lokale politie).

Een tiental Belgische politieambtenaren zal worden ingezet op de aankomstplaats van de Koninklijke familie in Thorn en eenzelfde aantal zal plaats nemen bij het begin en het einde van de Koninklijke route in Weert. De andere Belgische politieambtenaren zullen mee instaan voor het organiseren van de nodige "veiligheidsperimeters”.

Internationale samenwerking

Sinds het Benelux-verdrag en het Senningen-akkoord (2004-2005) werken de politiediensten van de Beneluxlanden nog nauwer samen om de veiligheid van de bevolking van de drie landen te verzekeren. Nederlandse, Belgische en Luxemburgse politiemensen kunnen dus samen patrouilleren en wederzijdse bijstand verlenen bij grote evenementen en incidenten.

De wederzijdse steunverlening tussen België en Nederland is zeker geen nieuwigheid. Op het gerechtelijk vlak wordt de grensoverschrijdende aanpak van ernstige criminaliteit vaak verwezenlijkt via zogenaamde Joint Investigation Teams (JIT) en focussen gemengde politiepatrouilles sinds enkele jaren via Joint HIT-Teams bijvoorbeeld op drugstoerisme in de grensregio’s. Ook de internationale informatie-uitwisseling verloopt binnen diezelfde context.

Door de aanwezigheid van het Belgische peloton willen de politiediensten van beide landen op het terrein bewijs leveren van een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke fenomenen, hier in het bijzonder openbare ordehandhaving. Op die manier wordt deinternationale politiesamenwerking op het terrein steeds meer zichtbaar en doelgericht waargemaakt. Het geeft beide landen tevens weeral de kans om bij elkaar "in te kijken” en te leren van ieders aanpak van grootschalige gebeurtenissen.

Binnen de uitvoering van de taken van bestuurlijke politie en ordehandhaving was er onder andere reeds grensoverschrijdende ondersteuning:

11 juli 2010: een Belgisch peloton stond de Nederlandse collega’s bij naar aanleiding van de terugkeer van het Nederlandse voetbalelftal vanuit Zuid-Afrika (WK Voetbal) in Amsterdam; 24 september 2010: een Nederlands peloton werd ingezet in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap; zij stonden mee in voor het garanderen van het veilig verloop van de Informele Raad Defensie in Gent; 29 september 2010: tijdens de Europese actiedag van het Europees Vakverbond verleende een Nederlands peloton bijstand aan de Spoorwegpolitie in de Brusselse metro.