Info Burgers » Nieuws » Benelux-aanpak is hoeksteen van nieuw Belgisch plan voor eerlijke concurrentie in de transportsector

Benelux-aanpak is hoeksteen van nieuw Belgisch plan voor eerlijke concurrentie in de transportsector

03 feb. 2016

De Belgische regering, vertegenwoordigd door staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein,  minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus,  ondertekende samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en administraties het ‘Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Transportsector’.

 7 maatregelen op Benelux-niveau

 Het plan omvat dertig maatregelen, waarvan zestien op nationaal niveau, zeven op het niveau van de Benelux en zeven voor Europa om de sociale fraude en sociale dumping in de transportsector aan te pakken.

Concreet zal er binnen de Benelux overleg worden gepleegd om te komen tot strengere cabotageregels, een verdere harmonisatie van boetes, controles op de normale wekelijkse rust via de tachograaf met GPS, een tachograafverplichting onder de 3,5 ton, het versterken van Benelux-controles op vervoer door niet Europese landen en strengere eisen van toegang tot het beroep voor voertuigen onder de 500 kg.

Op Benelux-niveau wordt er dus op de ingeslagen weg verder samengewerkt op basis van  reeds eerder aangegane engagementen zoals het Verdrag van Luik (2014) en de Benelux-aanbeveling over de strijd tegen sociale fraude (2015).