Info Burgers » Nieuws » Benelux aanwezig op de Luxemburgse editie van de Circular Economy Hotspot

Benelux aanwezig op de Luxemburgse editie van de Circular Economy Hotspot

19 jun. 2017

“Om de transitie te doen slagen moeten we de harten van burgers en jongeren winnen” 

De Benelux Unie neemt op 21 juni actief deel aan de tweede dag van de Luxembourg Circular Economy Hotspot, die door de Kamer van Koophandel wordt georganiseerd. Bezoekers krijgen op een Benelux-stand informatie over de vorderingen die op het gebied van de circulaire economie worden gemaakt. De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, zal in aanwezigheid van staatssecretaris Camille Gira en minister Corinne Cahen deelnemen aan een rondetafelgesprek om de meerwaarde van de Benelux-samenwerking op dit terrein onder de aandacht te brengen. ‘s Avonds zal secretaris-generaal Thomas Antoine in tegenwoordigheid van minister Carole Dieschbourg een toespraak houden om de rol van de Benelux en de relatie met de Europese Unie te illustreren.

Alain de Muyser , adjunct-secretaris-generaal van de Benelux: “Het is niet alleen zo dat de transitie naar een circulaire economie een thema is dat door de overheid en de regelgeving kan worden gestimuleerd, maar het is ook noodzakelijk de harten van burgers en jongeren te winnen om de transitie tot een goed einde te brengen. De Benelux doet dit door pilotprojecten uit te voeren waar burgers en ondernemers beter van worden.” 

Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux : "Met het thema circulaire economie plaatst de Benelux zich resoluut als voorloper in Europa; Een eerste editie van de Circular Economy Hotspot vond plaats in 2016 in Nederland, in 2017 nam Luxemburg de fakkel over, terwijl we hopen dat België de 3e editie organiseert in 2018; We kunnen zo onze "eenheid in verscheidenheid" tonen, maar samen kunnen we een verschillend facet van de economie van morgen presenteren. " 

Circular Economy Hotspot 

De Luxembourg Circular Economy Hotspot 2017 is een internationaal event in het kader van de circulaire economie dat gezamenlijk door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, de Kamer van Koophandel en Luxinnovation in Luxemburg wordt georganiseerd. 

De Benelux zet in op drie concrete projecten 

Onder impuls van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie in 2016 is een Benelux-richtlijn tussen de staten getekend waarbij de transitie naar een circulaire economie een prioriteit van de samenwerking wordt en het streven van de drie landen wordt bevestigd om een stuwende rol binnen de Europese Unie te vervullen. In dit verband wordt in het kader van de Benelux-samenwerking ingezet op drie welbepaalde projecten: 

  • Het opzetten van een studie die erop gericht is repareerbaarheidscriteria voor bepaalde consumentenproducten te ontwikkelen (verband met het tegengaan van geplande veroudering);
  • Beter (her)gebruik van afval. Papierafval kan dankzij de Benelux sneller worden gerecycled in de drie landen. De Benelux werkt momenteel aan het hergebruik van bouw- en sloopafval;
  • Het ondersteunen van tal van bewustmakingscampagnes en -activiteiten, met name via publicaties. 

Zo ondersteunt de Benelux de inspanningen van de drie landen en moedigt burgers en jongeren aan om zich te investeren in de transitie naar een circulaire economie.

http://circularhotspot2017.lu/