Info Burgers » Nieuws » Benelux analyseert crisisbeheer rond overstromingen

Benelux analyseert crisisbeheer rond overstromingen

22 apr. 2022

Als gevolg van het uitzonderlijk slechte weer dat onze landen heeft getroffen, hadden verschillende regio's te kampen met zware overstromingen. In het licht van dit steeds terugkerende risico heeft het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux, met de ondersteuning van het Secretariaat-Generaal, op donderdag 21 april in Senningen, een workshop georganiseerd om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waarmee de landen tijdens de laatste overstromingen werden geconfronteerd en om een beter zicht te krijgen op de gevolgen van toekomstige weersfenomenen op het crisisbeheer. 

In het bijzijn van secretaris-generaal, de heer de Muyser, en van de adjunct-secretaris-generaal, de heer Weekers, werden tijdens de workshop de besluitvormers inzake crisisbeheer en de deskundigen inzake waterbeheer rond de tafel bijeengebracht. 

De ontmoeting was opgedeeld in twee onderdelen, tijdens het eerste deel werd de nadruk gelegd op klimaatverandering en de toekomstige uitdagingen inzake voorspellingen, alarmering en kartering van de overstromingen terwijl in het tweede deel meer de focus werd gelegd op crisisbeheer en de weerbaarheid van de bevolking. 

Aldus konden bepaalde trends worden vastgesteld die het mogelijk maken beter met deze rampen om te gaan en te trachten erop te anticiperen. 

De workshop werd afgesloten met een bezoek aan het nieuwe Luxemburgse Crisiscentrum.