Info Burgers » Nieuws » Benelux-Balkanconferentie

Benelux-Balkanconferentie

16 mrt. 2010

Een Balkanconferentie op het Secretariaat-Generaal was op 16 maart 2010 het startschot voor verdere samenwerking tussen Benelux-verbindingsofficeren in het Balkangebied. Op basis van een nieuwe uitvoeringsafspraak zullen zij op een aantal gebieden nog nauwer met elkaar gaan samenwerken.

 

Naast de betrokken verbindings(politie)ambtenaren op post in de Balkanregio namen ook leden van de drie politiediensten en afgevaardigden van de ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken deel aan deze conferentie.  

 

In de voormiddag richtte de conferentie zich volledig op informatie rond een gloednieuwe uitvoeringsafspraak, die als doel heeft het gemeenschappelijk gebruik van verbindingsofficieren te stimuleren en te intensiveren. Er werd dieper ingegaan op de juridische en praktische implicaties ervan voor de dagdagelijkse werkzaamheden van de ambtenaren op post in de Balkan. Zo zullen zij  o.a. elkaar kunnen vervangen tijdens afwezigheid, rechtshulpverzoeken behandelen van één van de drie Benelux-landen en rechtstreeks strategische, tactische en operationele informatie over de Balkan onder elkaar uitwisselen. De aanwezige liaisonofficieren werden geïnformeerd dat deze uitvoeringsafspraak momenteel ter ondertekening wordt voorgelegd aan de ministers.

 

In de namiddag schetsten experten de visie van de drie Benelux-landen op de aanpak van de criminaliteit op de Balkan. Zo kregen de verbindingsofficeren een up-to-date overzicht van het criminaliteitsbeeld van de regio.

 

Er werd geconcludeerd dat deze conferentie nuttig was om een hechtere samenwerking tussen Benelux-verbindingsamntenaren in de Balkan te ontwikkelen. Het is immers van groot belang dat alle betrokkenen op het terrein maximaal worden geïnformeerd over de nieuwe uitvoeringsafspraak  en het nut en de noodzaak ervan inzien.