Info Burgers » Nieuws » Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

19 okt. 2018

Tijdens een ‘Table-top’ oefening, waaraan meer dan twintig experten inzake klimaatadaptatie, risicobeheersing en transport uit de Benelux-landen deelnamen, werden, via een rollenspel, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden op het grensoverschrijdend transportsysteem in de Benelux gesimuleerd. 

Hierbij werd vertrokken van een veronderstelde reeks lange hete zomers en stormachtige natte winters in het midden van de 21ste eeuw. Daarbij werd nagegaan hoe veerkrachtig het transportsysteem en hoe robuust de samenwerking tussen de drie landen is om dergelijke situaties het hoofd te bieden. Specifieke aandacht ging uit naar de binnenvaart, de wegvervoer, het spoorvervoer en de luchtvaart. Niet allen de eventuele schade aan de infrastructuur of de belemmering van het vlotte verkeer is hierbij belangrijk. Evenzeer moeten hierbij de effecten op de economie, zoals het ‘just-in-time model in de logistieke sector, in ogenschouw worden genomen. 

Deze oefening past in een reeks van drie dergelijke exercities, waarbij de andere gaan over Volksgezondheid (22 juni) en over Energie (9 november). De uitkomsten zijn maatgevend voor de verdere Benelux-samenwerking inzake klimaatadaptatie.”