Info Burgers » Nieuws » Benelux-beschikking over grensbeweiding ondertekend

Benelux-beschikking over grensbeweiding ondertekend

10 dec. 2012

Op 10 december 2012 ondertekende het Benelux-comité van ministers een vernieuwd besluit over grensbeweiding van runderen. De vorige beschikking dateerde van 1990 en diende geactualiseerd te worden.

Dit besluit beschrijft de voorwaarden die de drie partnerlanden wederzijds respecteren bij de beweiding van runderen in de grensstreek binnen de Benelux-regio.Zo kunnen tijdens het seizoen bijvoorbeeld Belgische koeien op een Luxemburgse weide grenzeloos grazen als ze vooraf voldoen aan strenge eisen rond identificatie en gezondheidstoestand.

Bovendien dient de veehouder bij de minste verdenking van het uitbreken van besmettelijke ziekten, zoals mond- en klauwzeer of blauwtong, onmiddellijk aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten die zo gecoördineerd en snel kunnen ingrijpen.

Met het ondertekenen ervan benadrukken de Benelux-landen het belang van de  traceerbaarheid van runderen op hun grondgebied en de noodzaak om als buurlanden wederzijds samen te werken om elkaars gezondheidsstatus niet in het gedrang te brengen.

Op Europees niveau wordt het internationaal vervoer en verkeer van runderen wel geregeld, maar niet de beweiding in de grensstreken zoals in Benelux-verband met de beschikking het geval is.