Info Burgers » Nieuws » Benelux-beschikking over grensoverschrijdend ambulancevervoer treedt in werking

Benelux-beschikking over grensoverschrijdend ambulancevervoer treedt in werking

02 feb. 2010

Op 1 februari 2010 trad de Benelux-beschikking over het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer in werking. Dit één dag na bekendmaking in het Benelux-publicatieblad. Deze regeling werd op 8 december 2009 ondertekend door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, tijdens het Nederlandse Voorzitterschap  van de Benelux.

Voortaan kunnen Nederlandse en Belgische ambulances bij een noodgeval op elkaars grondgebeid gaan helpen.  Zo kan in het belang van de patiënt op een snelle, doeltreffende en efficiënte wijze spoedeisende geneeskundige hulpverlening worden geboden aan bewoners van de grensstreek.

Uitgangspunten van de ambulanceregeling zijn:

De grensoverschrijdende bijstand van ambulances is enkel bedoeld voor noodgevallen en bij een tekort aan eigen ambulances. Het personeel van de ambulance mag in het buitenland de medische handelingen verrichten waartoe ze in eigen land bevoegd zijn.

Link naar Benelux-beschikking