Info Burgers » Nieuws » Benelux-beschikking verdubbeld omvang “Grenspark”

Benelux-beschikking verdubbeld omvang “Grenspark”

02 dec. 2011

Op vrijdag 2 december 2011 bevestigden Vlaams  minister Joke Schauvliege, de Nederlandse staatssecretaris Henk Bleker en de secretaris-generaal van de Benelux Jan van Laarhoven, tijdens een plechtigheid, officieel de uitbreiding van het Grenspark ‘De Zoom-Kalmthoutse Heide’. Het gaat om méér hectares en om méér samenwerkingspartners onder leiding van een nieuwe Grenspark voorzitter. 

Na een voorbereiding van 5 jaar werd de uitbreiding dit natuurgebied , gelegen tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom,  vandaag officieel bekrachtigd .  Met deze verruiming van 3.750  naar ongeveer 6.000 hectaren kan de waterhuishouding in het natuurgebied beter geregeld worden om de strijd tegen de verdroging aan te kunnen. Verder kan ook de recreatieve druk op het gebied beter worden gespreid.  Talrijke andere  problemen kunnen praktischer en  doeltreffender worden aangepakt , omdat alle betrokkenen bindende afspraken hebben gemaakt over samenwerking. Het is een Benelux-beschikking die hiervoor de juridisch basis vormt.

Ook in bestuurlijk opzicht groeit het "Grenspark”. Naast o.a. het Benelux-Secretariaat-Generaal, ministeries,provincies en gemeenten langs weerskanten van de grens treedt ook  de Vlaamse gemeente Stabroek en de stad Antwerpen toe tot het bestuur. Vanwege zijn toeristische en recreatieve belang overweegt de provincie Antwerpen eveneens lid te worden.

Tot slot nam tijdens deze bijeenkomst de huidige voorzitter van het Grenspark, Herman Suykerbuyk,  afscheid  en werd zijn opvolger, Cees van Liere, bekend gemaakt.  Hiermee is het Grenspark weer klaar voor de toekomst: een robuust natuurgebied met een permanente ‘Benelux-aandacht’.

                             Minister Joke Schauvliege (BE) en Staatssecretaris Henk Bleker (NL)