Info Burgers » Nieuws » Benelux bespreekt EU-ontwikkelingen rond e-governance

Benelux bespreekt EU-ontwikkelingen rond e-governance

22 okt. 2012

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux organiseerde vandaag , in navolging van een rondetafel in juni over e-governance en  administratieve vereenvoudiging in landen en gewesten van de Benelux, een specifiek overleg over Europese ontwikkelingen in dit domein.

Een twintigtal deelnemers uit de drie landen bespraken specifieke evoluties op Europees vlak zoals de verordening ‘Kroes’ (i.v.m. grensoverschrijdende elektronische identificatie), de ‘Privacyverordening, het gebruik van ‘Cloud Services’ en het beheersen van de regeldruk.

Rond deze onderwerpen, die deel uitmaken van de Digitale Agenda voor Europa, is afstemming vereist tussen de drie landen om deze zo goed mogelijk op te volgen en uit te voeren.  Een doelstelling die voortvloeit uit het Benelux-jaarplan 2012.