Info Burgers » Nieuws » Benelux bespreekt grensoverschrijdende diploma-erkenning

Benelux bespreekt grensoverschrijdende diploma-erkenning

07 nov. 2012

Een  overleg tussen de bevoegde onderwijsoverheden uit de drie landen vond plaats op het Secretariaat-Generaal van de Benelux op 7 november 2012.  Doel was om van gedachten te wisselen over de grensoverschrijdende erkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Benelux. Diverse partners in de drie landen, waaronder de Vlaams Minister voor Onderwijs, willen hierin vooruitgang zien.

Het versterken van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is één van de doelstellingen van de Benelux-samenwerking. Een belangrijke voorwaarde daartoe is een vlotte en transparante grensoverschrijdende diploma-erkenning.

Het Europese Bolognaproces zorgde ervoor dat diploma-erkenning tussen de landen aanzienlijk werd vergemakkelijkt. Denk maar aan de uniformisering van de structuur van het hoger onderwijs volgens de drieledige structuur (bachelor, master en doctoraat) enz. Toch is er nog heel wat werk voor de boeg, vooral op  regionaal vlak.

Zo kan de wederzijdse grensoverschrijdende diploma-erkenning sneller en gemakkelijker plaatsvinden dan vandaag het geval is. Door gezamenlijke initiatieven kunnen de drie partnerlanden hierin een Europese voortrekkersrol spelen, door bijvoorbeeld te werken aan een automatische erkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Benelux.