Info Burgers » Nieuws » Benelux bespreekt plannen voor wegbeprijzing in België 

Benelux bespreekt plannen voor wegbeprijzing in België 

14 jun. 2013

Op 14 juni vond een Benelux-bijeenkomst plaats rond wegbeprijzing. Aan de orde kwamen de Belgische plannen rond invoering van een wegenvignet voor voertuigen tot 3,5 ton en van een kilometerheffing voor voertuigen van 3,5 ton en zwaarder. Dit systeem zal naar verwachting in 2016 van kracht worden.

Tijdens de bijeenkomst werden de zorgen van de Benelux-partners over het Belgische wegenvignet naar voren gebracht. Het gaat dan ondermeer over de extra kosten waarmee bewoners in de grensstreken zullen geconfronteerd worden. Met name korte bezoeken aan of passages door België zullen wellicht disproportioneel duurder worden zolang de minimale geldigheidsduur van een vignet 10 dagen bedraagt. Bovendien bestaat de vrees vanuit Nederland dat vrachtverkeer wel eens substantieel meer gebruik zou kunnen gaan maken van de Nederlandse wegen in de grensstreek. Van Belgische zijde werd toegezegd om te bekijken of passende oplossingen gevonden kunnen worden.

Daarnaast werd door vertegenwoordigers van het Franse Ministerie van Milieu, Duurzaamheid en Energie een uitgebreid overzicht gegeven van de laatste  stand van zaken over de kilometerheffing die vanaf oktober van dit jaar gaat gelden op een groot deel van het Franse wegennet voor vrachtwagens ( voertuigen vanaf 3,5 ton).