Info Burgers » Nieuws » Benelux-bezoek aan het crisiscentrum van Noordrijn-Westfalen

Benelux-bezoek aan het crisiscentrum van Noordrijn-Westfalen

27 mei. 2011

De Benelux-werkgroep Crisisbeheersing is, in aanwezigheid van de adjunct secretaris-generaal Alain de Muyser, voor een werkbezoek aan Noordrijn-Westfalen op 26 mei jl. afgereisd naar Düsseldorf. Dit initiatief past in het kader van een hechtere samenwerking tussen de partners zoals deze in het nieuwe Benelux-Verdrag van 17 juni 2008 is vastgelegd en is ingesteld door de gezamenlijke politieke verklaring die is getekend op 9 december 2008.

De deelnemers werden eerst ontvangen door de Minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen,de heer Ralf Jäger. Naast verhelderende presentaties over de structuur van de civiele bescherming in Duitsland alsook de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Noordrijn-Westfalen werden tijdens de aansluitende discussies de mogelijkheden nader verkend om de samenwerking tussen de betrokken partijen in het kader van de beheersing van grensoverschrijdende crisissen via de Benelux te verbeteren. Op deze basis werd overigens een programma met pragmatische acties vastgelegd.

Een bezoek aan de voorzieningen van het meld- en crisiscentrum bood voor de deskundigen van de partnerlanden vervolgens de gelegenheid inzicht te krijgen in de operationele werkwijze bij de crisisbeheersing in deze Duitse deelstaat.   v.l.n.r. Dhr. Ralf Jäger, Minister van Deelstaat- en Gemeentezaken van Noordrijn-Westfalen en de Benelux-werkgroep 'Crisisbeheersing'