Info Burgers » Nieuws » Benelux bij de best presterende EU-landen in circulaire economie

ciculaire economie, Duurzaamheid

Benelux bij de best presterende EU-landen in circulaire economie

04 jul. 2023

De Benelux-landen behoren tot de negen EU-lidstaten die op koers liggen om de recyclagedoelstellingen voor 2025 te halen. Dit voor zowel stedelijk afval als verpakkingsafval. Dit staat in een recent rapport van de Europese Commissie. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3105

De Benelux-landen doen het zeer goed in deze rangschikking, net als Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Italië en Slovenië. De andere achttien landen dreigen één of beide doelstellingen voor 2025 niet te halen. Opvallend is dat de drie Benelux-landen voor recyclage van verpakkingsafval al in 2020 boven de 70% zaten terwijl de Europese doelstellingen zich richten op targets boven de 65 % in 2025.  

Elk jaar produceren Europeanen gemiddeld 530 kg stedelijk afval per persoon (huishoudelijk afval en vergelijkbaar afval van bedrijven). Hoewel het in toenemende mate wordt gerecycled en minder wordt gestort, blijft dit afval een van de meest complexe afvalstromen om te beheren. In de EU wordt ongeveer 50% van het stedelijk afval gerecycled of gecomposteerd en 23% gestort. De hoeveelheid verpakkingsafval neemt gestaag toe. Tussen 2013 en 2020 is de hoeveelheid geproduceerd verpakkingsafval in de hele EU met 15% gestegen tot bijna 80 miljoen ton. Ongeveer 64% van het verpakkingsafval wordt nu gerecycled. Meer dan 75% van papieren, kartonnen en metalen verpakkingen wordt gerecycled, vergeleken met minder dan 40% van plastic.

De Europese Commissie doet in het rapport aanbevelingen aan landen die nog een weg af te leggen hebben om de Europese doelstellingen te halen, voortbouwend op financiële en technische ondersteuning die wordt geboden om de prestaties op het gebied van afvalbeheer te verbeteren.

Heb je een bedrijf en wil je ook bijdragen aan de circulaire doelstellingen?

Bekijk dan het project Product Circularity Data Sheet https://pcds.lu/ en neem contact als je geïnteresseerd bent mee te doen aan volgende pilot om de levensduur van producten te verlengen!