Info Burgers » Nieuws » Benelux bij top Europese innovatielanden

Benelux bij top Europese innovatielanden

06 jul. 2023

Op het Europese Innovatie Scorebord (EIS) 2023 behoren de drie Benelux-landen bij de top 10 innovatielanden. Nederland staat op de vierde, België op de vijfde en Luxemburg op de achtste plaats van deze Europese ranglijst die vandaag werd gepubliceerd. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3683 

Het jaarlijkse Europese Innovatie Scorebord is gebaseerd op 32 indicatoren die worden vergeleken met andere landen van binnen en buiten Europa. Het is rangschikking volgens hun onderzoeks- en innovatieve sterkte. Het gaat onder meer over de kwaliteit van onderzoek systemen, investeringen in ‘onderzoek en ontwikkeling’ en het gebruik van informatietechnologieën.

Naast traditioneel sterke en zwakke punten vermeld het EIS ook recente verbeteringen sinds 2022. Volgens het EIS zijn dit voor België o.a. product innovators en tewerkstelling in innovatieve ondernemingen. Voor Nederland ligt de verbetering o.a. in de samenwerking tussen innovatieve mkb’ers en ondernemingen die inzetten op ICT-training. Voor Luxemburg gaat het over tewerkgestelde ICT-specialiseten en export van medium en hightech goederen.

Algemeen wijst het Europees innovatiescorebord 2023 op een aanzienlijke verbetering van de innovatieprestaties met ongeveer 8,5% sinds 2016. De innovatieprestaties van 25 landen zijn in deze periode verbeterd, zij het in een langzamer tempo in de meer recente jaren, en dat 20 lidstaten het afgelopen jaar een aanzienlijke stijging van hun innovatiecapaciteiten hebben gekend, terwijl slechts zeven een daling hebben waargenomen. Niettemin hebben landen met minder sterke innovatiesystemen de neiging zich minder snel te verbeteren dan het EU-gemiddelde.

© European Commission