Info Burgers » Nieuws » Benelux brengt rapport uit over Klimaatadaptatie

Benelux brengt rapport uit over Klimaatadaptatie

22 apr. 2017

De Benelux heeft als samenwerkingsverband voor de eerste keer de grensoverschrijdende gevolgen van klimaatverandering verkend en hierover een rapport uitgebracht.  Het betekent meteen de start van een diepgaande samenwerking tussen de drie landen om zich samen voor te bereiden en aan te passen  aan de gevolgen van klimaatimpact en extreme weersomstandigheden. Dit is een concreet actiepunt uit het Benelux-jaarplan 2017.  

Ondanks de inspanningen om CO2 uitstoot te beperken zullen effecten van klimaatverandering een realiteit worden.  Gevolgen die landen alleen niet kunnen opvangen,  omdat ze voelbaar zullen zijn op regionaal vlak en zich uitstrekken over de grenzen heen. Samenwerking tussen de drie landen is dan ook essentieel, vooral als deze zoals de Benelux nauw met elkaar vervlochten zijn.  In vijf workshops keken experten uit de drie landen dan ook naar grensoverschrijdende gevolgen op vlak van volksgezondheid, transport, energie en risicobeheersing. Ook werden contacten gelegd met andere regionale samenwerkingsverbanden zoals de Baltic Sea States.  

Uit het rapport blijkt o.a. het groeiend besef om samen in Benelux-verband deze gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en de noodzaak om elkaars kennis over klimaateffecten te versterken door informatie met elkaar te gaan delen.  

De drie landen gaan nu samen bijkomend en meer grondig onderzoek verrichten zoals het in kaart brengen van een grensoverschrijdende gezamenlijke risicoanalyse. 

Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux : “De veiligheid van burgers is een topprioriteit voor de Benelux. Doormiddel van wederzijds vertrouwen en samenwerking tussen de Benelux-landen kan een effectief antwoord worden gegeven  op  grensoverschrijdende noodsituaties, zoals bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. "