Info Burgers » Nieuws » Benelux-buitenlandministers leggen gezamenlijke acties vast

Benelux-buitenlandministers leggen gezamenlijke acties vast

10 dec. 2012

De drie ministers van Buitenlandse Zaken,  Didier Reynders (BE), Frans Timmermans (NL) en Jean Asselborn (Lux),  kwamen op maandag 10 december 2012 te Brussel bijeen als Comité van Ministers van de Benelux, het hoogste beslisorgaan van het landenverbond.   Naast de goedkeuring van het gemeenschappelijk meerjaarlijks werkprogramma 2013-2016,  dat  begin volgend jaar officieel wordt voorgesteld te Luxemburg stad, legden de ministers ook  het jaarplan 2013 vast. Zo zullen de drie landen in 2013 samen actie ondernemen om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te stimuleren, een nieuw actieplan voor politiesamenwerking uit te voeren en de energie-efficiënte in de steden te verhogen. Ook zullen op het gebied van energie politieke afspraken worden gemaakt tussen de vakministers rond leveringszekerheid en bevoorrading.   Tijdens de vergadering kwamen ook de Benelux-resultaten van 2012 aan bod,  behaald onder Belgisch Voorzitterschap. Zo werd onder andere dringend grensoverschrijdend ambulancevervoer mogelijk gemaakt tussen België en Luxemburg, een webportaal voor grensarbeiders gelanceerd  en  de strijd  tegen fiscale fraude en sociale ontduiking versterkt. Ook stimuleerde België, met de steun van het Secretariaat-Generaal, de Benelux-landen om samen op te trekken bij de implementatie van Europese regelgeving.   Luxemburg neemt als Voorzitter in 2013 de fakkel over en zal de samenwerking rond Europese regelgeving verdiepen, om bij de uitvoering ervan negatieve grenseffecten te vermijden in de domeinen van o.a. consumentenbescherming, fraudebestrijding en voedselveiligheid.   v.l.n.r. de heren J. van Laarhoven, F. Timmermans, L. Willems, D. Reynders,  J. Asselborn en A. de Muyser