Info Burgers » Nieuws » Benelux-comité van ministers legt prioriteiten voor 2010 vast.

Benelux-comité van ministers legt prioriteiten voor 2010 vast.

08 dec. 2009

Brussel, 8-12-2009. Op dinsdag 8 december 2009 kwam het hoogste orgaan van de Benelux samen. Het Comité van Ministers (bestaande uit de 3 ministers van Buitenlandse Zaken) bepaalde de prioriteiten en richtsnoeren van de Benelux-samenwerking in 2010.

Nederland is tot eind dit jaar voorzitter van het samenwerkingsverband tussen de drie partnerlanden. Het was dan ook de Nederlandse buitenlandminister Maxime Verhagen die de werkvergadering in aanwezigheid van zijn Belgische en Luxemburgse collega’s, de heren Steven Vanackere en Jean Asselborn te Brussel voorzat.

De ministers keurden het jaar(werk)plan 2010 goed, dat voortbouwt op   successen geboekt in 2009 zoals het handhaven van vrije cabotage voor het wegvervoer binnen de Benelux, het  opstarten van een samenwerking rond gasvoorziening (gasplatform) en het vormgeven van een gemeenschappelijk jeugdbeleid. In 2010 zijn o.a. de Benelux-uitdagingen het activeren van een portaalsite over grensarbeid, het versterken van de politiesamenwerking en het bestrijden van fijnstof in het verkeer samen met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Ook wil men de efficiëntie van de spoorwegverbindingen tussen Brussel, Den Haag en Luxemburg stad verbeteren. Het moet voor reizigers binnen de regio mogelijk worden sneller deze steden per spoor te bereiken. Hiervoor zal een werkgroep worden opgestart tussen de drie landen die ondersteund wordt door het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel.

Tenslotte werd het officiële startschot gegeven om het Benelux-parlement te moderniseren.