Info Burgers » Nieuws » Benelux-conferentie over de fiscale en sociale fraude

Benelux-conferentie over de fiscale en sociale fraude

20 apr. 2012

Den Haag – 20/4/2012 |Staatssecretarissen Weekers (Financiën, Nederland) en Crombez (Bestrijding van de fiscale en sociale fraude, België) hebben besloten om de gezamenlijke strijd tegen de fiscale fraude te intensifiëren.

De Staatssecretarissen hadden voor het eerst samen een bespreking, voorafgaande aan de Trilaterale Conferentie ‘fiscale en sociale fraude’, georganiseerd door de Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad, in samenwerking met het Benelux-Secretariaat-Generaal. Tijdens deze Conferentie benadrukten beide Staatssecretarissen dat voor de bestrijding van fraude samenwerking essentieel is. Btw-fraude betekent immers een verlies van staatsgelden en een multilaterale en grensoverschrijdende aanpak is hierbij fundamenteel.

De conferentie gaf een nieuwe impuls aan de belangrijke thema’s fiscale en sociale fraude, die ook de komende jaren opgenomen worden in de Jaarplannen van de Benelux-Unie.

Er vond die dag eveneens een overleg plaats tussen Staatssecretaris Crombez en Staatssecretaris De Krom (Sociale zaken en werkgelegenheid, Nederland). Samen pleitten zij voor een internationale aanpak in de strijd tegen de sociale fraude, waarbij een innovatieve rol is weggelegd voor het Secretariaat-Generaal van de Benelux.

Staatssecretaris Weekers (Nederland)                              Staatssecretaris Crombez (België)