Info Burgers » Nieuws » Benelux deelt regionale samenwerkingservaring in het kader van de Europese Klimaatadaptatie

Benelux deelt regionale samenwerkingservaring in het kader van de Europese Klimaatadaptatie

25 aug. 2020

Klimaatverandering is geen toekomst meer; de afgelopen weken hebben wij in de Benelux dagen op een rij temperaturen gehaald van boven de 30 graden Celsius. Een klimaatadapatiebeleid werkt in deze situatie aan het creëren van groenere of blauwe zones, met name in verstedelijkte gebieden, die via verdamping en schaduw verkoeling moeten creëren. Langdurige of extreme hitte kan immers gezondheidsproblemen veroorzaken, maar naast effecten op ons welzijn en onze leefomgeving, ondervindt ook de economie de gevolgen van de klimaatverandering. Lage waterpeilen belemmeren immers de aanvoer van goederen via waterwegen of de bewatering van gewassen, kan onze infrastructuur aantasten of doet bijvoorbeeld een verhoogd beroep op onze energievoorziening.

De gevolgen van deze en andere uitingen van de klimaatverandering kunnen oplopen tot 2% van ons BNP. 

De Europese Green Deal ambieert van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Maar in de tussentijd moeten wij ons aanpassen aan de huidige klimaatomstandigheden en de Covid-19-pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk het is in onze verbonden samenleving om te werken aan veerkracht en draagkracht. Daarom had de Europese Commissie een consultatieprocedure opgestart in het kader van het opstellen van een nieuwe Strategie Klimaatadapatie, ter opvolging van de Strategie uit 2013. Deze consultatieronde werd op 24 augustus jl. afgerond. 

Succesvolle aanpak van klimaatadaptatie vraagt om een regionale samenwerking, zeker in deze tijd waarin wij onze middelen efficiënt en slim in moeten zetten. De Benelux-landen hebben ervaring opgedaan in vernieuwende grensoverschrijdende praktijkoefeningen in relatie tot risicobeheersing,  volksgezondheid, energiebeleid en transport en mobiliteit en werken verder aan hun samenwerking binnen de Benelux Werkgroep Klimaatadapatie.  

De conclusies – met de volgende kernwoorden: bewustwording, transparantie, informatiedoorstroming, preventie en overleg -  van deze oefeningen hebben de Benelux-landen nu met hun Europese collega’s gedeeld, in de overtuiging dat deze nuttig kunnen zijn voor het opstellen van een nieuwe Europese Strategie.