Info Burgers » Nieuws » Benelux-delegaties bespreken een nauwere samenwerking op het vlak van telecommunicatie

Benelux-delegaties bespreken een nauwere samenwerking op het vlak van telecommunicatie

03 okt. 2013

Op 3 oktober 2013 zijn de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse delegaties samen gekomen voor een eerste gedachten- en standpuntenuitwisseling over de recent gepubliceerde Europese reglementeringsvoorstellen voor de vorming van één Europese telecommarkt en de ruimte die er bestaat voor een nauwere samenwerking op Benelux niveau in dit verband.

Het Secretariaat-Generaal organiseerde binnen het kader van zijn onderzoek en inventarisatie van de telecomcontext binnen de Benelux een vergadering om de Europese voorstellen voor de vorming van één Europese telecommarkt, voorgesteld door mevrouw Kroes, Vice-President van de Europese Commissie, nader te bespreken. De vergadering, voorgezeten door Adjunct Secretaris-Generaal Luc Willems, werd ingezet met een presentatie door dhr. Wolf-Dietrich Grussmann, Head of Unit voor de implementatie van het regulatief kader binnen DG Connect van de Europese Commissie, over de specifieke elementen en implicaties van de nieuwe voorstellen en de rol die de Benelux Unie hierin kan spelen.

De vergadering bood de mogelijkheid aan de delegaties om hun voorlopige standpunten onderling uit te wisselen, en recente actualiteiten en ontwikkelingen op telecomgebied zowel op nationaal als Europees niveau nader te bespreken. Op deze wijze kon in een constructieve en informatieve sfeer onderzocht en besproken worden waar de drie landen mogelijk nauwer samen kunnen optrekken. De drie delegaties uitten hun interesse in een verdere coördinatie in verband met de Europese ontwikkelingen op Benelux niveau en bevestigden de belangrijke coördinerende en faciliterende rol die het Secretariaat-Generaal hierin kan spelen.