Info Burgers » Nieuws » Benelux-economieministers ondersteunen ondernemerschap met lancering webportaal voor detailhandel: retail.benelux.int

Benelux-economieministers ondersteunen ondernemerschap met lancering webportaal voor detailhandel: retail.benelux.int

29 sep. 2021

Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie hebben minister Pierre-Yves Dermagne (BE) en minister Franz Fayot (LU) een nieuwe webportaal gelanceerd om ondernemerschap te ondersteunen. Het zogenoemde ‘Infopunt Benelux Detailhandel’ is bestemd voor bestaande en nieuwe detailhandelaars in de drie landen en is te raadplegen in het Nederlands en Frans via retail.benelux.int.

Via dit portaal kunnen ondernemers met één muisklik toegang krijgen tot de relevante Belgische, Nederlandse en Luxemburgse wetgeving inzake detailhandel, het opzetten van een bedrijf, e-commerce en handelsactiviteiten in een ander Benelux-land. Het verlaagt zo de drempel en obstakels om grensoverschrijdend zaken te doen of zich over de grens in het buurland te vestigen. Detailhandel is economisch van ontzettend groot belang voor de Benelux, een sector met 984.000 banen, 198.000 bedrijven en ruim €219 miljard omzet. 

Zestien partijen waaronder voor Nederland: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ondernemersplein, Thuiswinkel.org, voor België: de FOD Economie, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ondernemen in Brussel, Hub.Brussels, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, SPW Economie, Comeos, Unizo, voor Luxemburg: Ministère de la Digitalisation, Guichet.LU, CLC en House of Entrepreneurship hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming.

Belgische Economieminister, Pierre-Yves Dermagne: “Dit informatie-instrument kan echt een facilitator worden. Het moet de handelaren die dat wensen in staat stellen hun activiteiten in onze Benelux-buurlanden uit te breiden. Met minimale complicaties! Veel handelaren zouden hier hun voordeel mee moeten kunnen doen. Hoe kunnen ze dat doen? Door de stap te zetten naar internationalisering van hun activiteiten kunnen zij hun economische activiteit stimuleren en aldus werkgelegenheid creëren.

Luxemburgse Economieminister Franz Fayot :Dit digitale informatie-instrument zal de detailhandel verder helpen stimuleren en kan een aanzienlijk groeipotentieel ontsluiten, met name op het gebied van e-handel en grensoverschrijdende activiteiten, die een ontwikkelingskans vormen voor Luxemburgse en Benelux-ondernemingen”.

Vlaams Economieminister, Hilde Crevits : “Voor vele Vlaamse handelaars vormt de verkoop in onze buurlanden en zeker Nederland en Luxemburg vaak een eerste stap in buitenlandse handel. Het is goed dat er op Benelux-niveau nu een portaal komt dat alle info bevat om de handel in de Benelux succesvol te maken”.

Waals Economieminister, Willy Borsus : “Dit portaal is een nieuw en uniek grensoverschrijdend instrument dat het voor ondernemers gemakkelijker maakt om hun activiteiten in de drie Benelux-landen te ontwikkelen. Het is inderdaad soms moeilijk om uit de eerste hand informatie te krijgen over de wetgeving in verband met de detailhandel en de oprichting van ondernemingen in onze Benelux-buren. Het is daarom een belangrijke stap in de richting van meer duidelijkheid en van meer handel en economische activiteit binnen de Benelux”.

Brussels Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte:. «  Dit unieke informatiepunt over de detailhandel in de Benelux is een echte toegevoegde waarde voor Belgische, Nederlandse en Luxemburgse bedrijven. Deze uitstekende samenwerking tussen onze verschillende entiteiten is een voorbeeld van wat kan worden bereikt wanneer wij gemeenschappelijke doelstellingen nastreven, zoals onze drie landen vanaf het allereerste begin van het opbouwproces van de Europese Unie hebben gedaan. Aangezien de detailhandel een groot deel van de economische activiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt, ben ik ervan overtuigd dat een dergelijke portaalsite een waardevol instrument zal zijn voor het verstrekken van informatie en kansen aan de economische actoren, met name wat de onlinehandel betreft”.

Secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser: "Binnen de interne markt van de Benelux is dit webportaal een belangrijke stap om onze kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's/MKB) aan te moedigen in hun internalisering en betekent  concrete steun voor relance op regionaal en Europees niveau.”

Rol van het portaal

Het portaal is een resultaat voortvloeiende uit een studie die het Benelux-secretariaat in 2017 deed naar de detailhandel in de Benelux en de belemmeringen voor internationalisering binnen de Benelux . De conclusies van dit rapport benoemde kennisgebrek als één van de belangrijkste hindernissen voor de internationalisering van de detailhandel.

Overigens komt het portaal niet in de plaats van nationale bronnen van informatie. Het brengt bestaande informatiepunten (van bijvoorbeeld ministeries, uitvoeringsorganisaties en brancheorganisaties) over regelgeving over detailhandel in de Benelux-landen bijeen in één overzichtelijk eenvoudig te navigeren infopunt. Het dekt een breed scala van onderwerpen, gaande van contractwetgeving, productvereisten over regels rond opzetten van webshops die gelden over de grens.

Ook werd met de COVID-19 crisis informatie toegevoegd over de corona(steun)maatregelen van kracht in de Benelux-landen.

Meldingsfunctie

Het portaal heeft ook een meldingsfunctie. Mocht de detailondernemer bij zijn internationale activiteiten in de Benelux stoten op onnodige of tegenstrijdige regelgeving en procedures tussen de Benelux-landen kan men dat via het portaal melden. De Benelux-samenwerking is er immers op gericht zulke hindernissen weg te werken, dit door bestaande of toekomstige regelgeving in de landen beter op mekaar af te stemmen in belang van ondernemers en om hierin een voorlopersfunctie te willen vervullen binnen de EU.