Info Burgers » Nieuws » Benelux en Duitsland mogelijk testgroep voor Europa rond pre-employment screening

arbeidsmarkt, Veiligheid

Benelux en Duitsland mogelijk testgroep voor Europa rond pre-employment screening

09 mrt. 2023

Om te voorkomen dat mensen met een strafblad in een ander land ongemerkt in gevoelige sectoren, zoals het onderwijs of de zorg, aan de slag kunnen is optimale grensoverschrijdende informatie-uitwisseling noodzakelijk. Het Secretariaat-Generaal organiseerde samen met Duitsland een expertmeeting over deze zogenaamde ‘pre-employment screening (PES)’, zeg maar het preventief antecedentenonderzoek. Vandaag ging dit specifiek over de screening van mensen die van buiten de EU komen. Frankrijk en de Europese Commissie (Directoraat-Generaal Justitie en Consumentenzaken) namen eveneens deel. Vakkennis werd gedeeld, goede praktijken uitgewisseld, het netwerk van beleidsexperts versterkt en mogelijkheden tot verdere samenwerking besproken. Een resultaat van deze bijeenkomst was ook dat wordt onderzocht of Benelux samen met Duitsland een testgroep kunnen vormen om het screeningsmechanisme rond PES op Europees niveau (voor niet EU-onderdanen) in de praktijk handen en voeten te geven.

Michel-Etienne Tilemans, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux “Pre-employment screening is een belangrijk terrein voor de bescherming van onze burgers, waaronder de meest kwetsbaren. Het is een integraal onderdeel van het domein veiligheid, één van de drie essentiële pijlers van het beleid van de Benelux Unie, samen met de versterking van de interne markt en duurzame ontwikkeling. De Benelux fungeert als voorloper en laboratorium voor de Europese Unie. Ook fungeert zij als aanvulling op de Europese Unie. Deze expertmeeting past volledig in deze complementariteit. In al haar acties streeft de Benelux-Unie naar zichtbare en tastbare resultaten ten behoeve van haar overheden, burgers en ondernemingen.

Met dit initiatief en door de al goede samenwerking rond pre-employment screening dragen de Benelux-landen en hun buren bij aan een goed functionerende grenzeloze arbeidsmarkt, waarbij een herhaling van delicten over de landsgrenzen wordt voorkomen. De integriteit van kwetsbare sectoren wordt vergroot en burgers beter beschermd.